Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Prehľad ikon na LCD

Prehľad ikon na LCD displeji Na displeji sa zobrazujú ikony, ktoré indikujú stav fotoaparátu. Zobrazenia môžete prepínať pomocou DISP (Display Contents) (Zobraziť obsah) na otočnom ovládači. Pohotovostný režim pre snímanie A Displej P A S M Indikácia Režim snímania Scene Selection (Výber scény) Grafické zobrazenie Picture Effect (Obrazový efekt) Snímanie pohyblivého záznamu Veľkosť/Pomer strán statických záberov Prehrávanie RAW RAW+J FINE STD Kvalita statických záberov 100 Dostupný počet záberov Veľkosť pohyblivého záznamu Pamäťová karta/ Upload SK 66

Displej Indikácia 123 Min Dostupný čas pre snímanie pohyblivých záznamov 100% Zostávajúca kapacita akumulátora Ikony funkcie Scene Recognition (Rozpoznanie scény) Nabíjanie blesku AF iluminátor Nenahrávanie zvuku počas snímania pohyblivého záznamu Výstraha pre otrasy fotoaparátu Výstraha pre prehriatie Zaplnenie súboru databázy/Chyba súboru databázy Histogram 101-0012 Priečinok pre prehrávanie - Číslo súboru Ochrana 1 Poradie tlače a počet kópií B Displej Menu Shoot Mode Shoot. Tips C Displej AWB Indikácia Dotykové tlačidlá Indikácia Režim blesku/ Eliminácia efektu červených očí Režim mechaniky Režim zaostrovania ±0.0 Kompenzácia blesku Režim merania Režim zaostrovacej zóny Face Detection (Detekcia tváre) Soft Skin Effect (Efekt jemnej pokožky) ISO Vyváženie bielej farby Iné 7500K G9 SK 67