Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

CZ 86 • Macintosh a

CZ 86 • Macintosh a Mac OS jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Apple Inc. • PowerPC je registrovaná obchodní značka společnosti IBM Corporation v USA. • Intel, Intel Core a Pentium jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel Corporation. • Logo SDXC je obchodní značka společnosti SD - 3C, LLC. • Eye-Fi je obchodní značka společnosti Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard je obchodní značka společnosti MultiMediaCard Association. • Adobe je registrovaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo jiných zemích. • Veškeré další názvy systémů a výrobků použité v tomto návodu k obsluze jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou ve všech případech uváděny symboly nebo ®.

Rejstřík Číselné hodnoty 3D Sweep Panorama (3D panoramatický záběr)....... 37 A AF Illuminator (Pomocné světlo AF)............... 54 AF/MF Select (Výběr AF/MF).... 49 Akumulátor .................................. 12 Anti Motion Blur (Redukce rozmazání pohybem)............... 36 Area Setting (Nastavení oblasti)..... 56 Aspect Ratio (Poměr stran).......... 51 Auto Review (Automatické prohlížení) ............................... 54 Autofocus Area (Oblast automatického ostření) ............ 49 Autofocus Mode (Režim automatického ostření) ............ 50 B Background Defocus Control (Rozostření pozadí) ................. 31 Beep (Zvukový signál) ................ 56 Blesk ............................................ 18 C Cleaning Mode (Režim čištění) ..... 57 ColorSpace (Barevný prostor) ..... 54 Continuous Adv. (Série snímků) ......................... 42 Creative Style (Kreativní snímek) .................. 52 CTRL FOR HDMI (Ovládání přes HDMI) ............ 57 Custom (Podle uživatele)............. 56 D Date/Time Setup (Nastavení data/času) .............. 56 Demo Mode (Ukázkový režim)..... 57 Display Card Space (Zobrazení volné kapacity karty) ........................ 57 Display Color (Barva LCD displeje).............. 56 Display Contents (Zobrazení na LCD displeji) ............... 34, 50 Drive Mode (Režim snímání)...... 49 DRO/Auto HDR.......................... 52 E Enlarge (Zvětšit).......................... 45 Enlarge Image (Zvětšení snímku)................... 45 Exposure Compensation (Kompenzace expozice) ......... 33 Eye-Fi Setup (Nastavení Eye-Fi).................. 58 F Face Detection (Detekce tváří).... 50 File Number (Číslo souboru) ...... 57 Fill-flash (Blesk vždy)................. 40 Flash Compensation (Kompenzace blesku) ............. 52 Flash Mode (Režim blesku) ........ 40 Folder Name (Název složky) ...... 57 Format (Formátování) ................. 57 Funkční tlačítka........................... 28 G Grid Line (Mřížka)...................... 54 H Hand-held Twilight (Noční soumrak - bez stativu) ........................... 36 Help Guide Display (Zobrazení nápovědy)............. 56 CZ 87 Ostatní