Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Výber veľkosti

Výber veľkosti záberu/záznamu Veľkosť záberu/záznamu určuje veľkosť obrazového súboru, ktorý sa uloží pri snímaní. Čím väčšia veľkosť záberu/záznamu, tým viac detailov sa bude reprodukovať po vytlačení na veľkoformátový papier. Čím menšia veľkosť záberu/záznamu, tým viac záberov/záznamov je možné nasnímať. V prípade pohyblivého záznamu platí, čím väčšia veľkosť záznamu, tým vyššia je obrazová kvalita. 1 Stlačte [Menu]. [Menu] 2 3 Otočným ovládačom zvoľte [Image Size] (Veľkosť) t [Image Size] (Veľkosť) a stlačte stred ovládača. Otáčaním otočného ovládača zvoľte želaný režim a stlačte stred ovládača. Statické zábery Ak je [Aspect Ratio] (Pomer strán) nastavené na 3:2 Popis (L: 16M) 4912 × 3264 pixlov Tlač až do formátu A3+ (M: 8.4M) 3568 × 2368 pixlov Tlač až do formátu A4 (S: 4.0M) 2448 × 1624 pixlov Tlač vo formáte L/2L Ak je [Aspect Ratio] (Pomer strán) nastavené na 16:9 Popis (L: 14M) 4912 × 2760 pixlov Zobrazovanie na TVP s vysokým (M: 7.1M) 3568 × 2000 pixlov rozlíšením (S: 3.4M) 2448 × 1376 pixlov SK 44

3D Sweep Panorama (Posúvaná 3D panoráma) (16:9) Snímanie vo veľkosti vhodnej pre TVP s vysokým rozlíšením. Horizontálne: 1920 × 1080 (Standard) (Štandard) (Wide) (Širokouhlé) Snímanie v štandardnej veľkosti. Horizontálne: 4912 × 1080 Snímanie v širokouhlej veľkosti. Horizontálne: 7152 × 1080 Panorama (Panoráma) Veľkosť závisí od smeru snímania (str. 51). Pohyblivý záznam Veľkosť (Standard) (Štandard) (Wide) (Širokouhlé) 1280 × 720 (Fine) (Vysoká kvalita) 1280 × 720 (Standard) (Štandard) Snímanie v štandardnej veľkosti. Vertikálne: 3872 × 2160 Horizontálne: 8192 × 1856 Snímanie v širokouhlej veľkosti. Vertikálne: 5536 × 2160 Horizontálne: 12416 × 1856 Priemerný dátový tok Popis 9 Mb/s Snímanie s vysokou obrazovou kvalitou pre prehrávanie na TVP s vysokým rozlíšením. 6 Mb/s VGA (640 × 480) 3 Mb/s Snímanie vo veľkosti vhodnej pre umiestnenie na web. Používanie funkcií snímania Poznámka • Pri tlači statických záberov s pomerom strán 16:9 a panoramatických záberov môžu byť orezané okraje. SK 45