Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Eye-Fi Setup (Nastavení

Eye-Fi Setup (Nastavení Eze-Fi) * Upload Settings Nastavení funkce přenosu dat na fotoaparátu, pokud je použita paměťová karta Eye-Fi. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) * Zobrazí se, pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta Eye-Fi (k dostání samostatně). Paměťovou kartu Eye-Fi vloženou ve fotoaparátu nepoužívejte v letadle. Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta Eye-Fi, nastavte položku [Upload Settings] (Nastavení přenosu dat) na [Off (Vypnuto)] (Vypnuto). Paměťové karty Eye-Fi lze používat pouze v zemích/oblastech, kde byly zakoupeny. Používejte paměťovou kartu Eye-Fi v souladu se zákony země/ oblasti, ve které jste ji zakoupili. CZ 58

Funkce dostupné pro jednotlivé režimy fotografování Funkce, které lze používat, závisí na vybraném režimu fotografování. V níže uvedené tabulce jsou dostupné funkce označeny symbolem . Symbol – znamená, že funkce není k dispozici. Funkce, které nelze používat, jsou na LCD displeji zobrazeny šedě. Režim fotografování Intelligent Auto (Inteligentní automatika) Sweep Panorama (Panoramatický záběr) 3D Sweep Panorama (3D panoramatický záběr) Anti Motion Blur (Redukce rozmazání pohybem) Scene Selection (Výběr scény) Picture Effect (Obrazový efekt) Program Auto (Programová automatika) Aperture Priority (Priorita clony) Exposure Comp. (Kompenzace expozice) – Self-timer (Samospoušť) Continuous Adv. (Série snímků) Face Detection (Detekce tváří) Smile Shutter (Snímání úsměvu) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – CZ 59 Kontrola dostupných funkcí