Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > n132 N Prispôsobenie vášho počítača VAIO Táto kapitola stručne popisuje, ako zmenit’ hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Mimo iného sa naučíte, ako používat’ a zmenit’ vzhľad vášho softvéru a nástrojov Sony. ❑ Voľba výkonnostného režimu (strana 133) ❑ Nastavenie hesla (strana 136) ❑ Používanie Intel(R) VT (strana 143) ❑ Používanie VAIO Control Center (strana 144) ❑ Používanie VAIO Power Management (strana 145) ❑ Zmena jazyka displeja (strana 146)

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Voľba výkonnostného režimu n133 N Voľba výkonnostného režimu Váš počítač je vybavený prepínačom výkonu pre zmenu režimu výkonu bez reštartovania počítača. Týmto prepínačom môžete vybrat’ niektorý z troch režimov výkonu: dva rôzne režimy, ktoré používajú špecifickú grafickú kartu, a ďalší režim, ktorý automaticky vyberie optimálny z týchto dvoch. ! Ak je spustená nejaká aplikácia, ktorá bráni prepnutiu používaného režimu výkonu, zmenou iného režimu prepínačom výkonu sa režim výkonu nezmení. V takomto prípade zatvorte aplikáciu. Vybratý režim sa automaticky aktivuje. Zmena režimu výkonu bez zatvorenia aplikácie môže spôsobit’ stratu neuložených dát. Keď používate výstupný port HDMI svojho počítača alebo port DVI-D na replikátore portov, vyberte režim SPEED alebo AUTO prepínačom výkonu.