Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n138 N Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa) ! Pred nastavením hesla používateľa určite nastavte heslo počítača. 1 Počítač zapnite. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 5 Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 6 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n139 N Ako zmenit’/odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Počítač zapnite. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 5 Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 6 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.