Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n194 N Čo mám robit’, ak zo slúchadiel alebo ovládača zvuku/videa nič nepočut’? Skontrolujte, či vaše slúchadlá alebo radič zvuku a videa podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Ak nie, musíte zmenit’ nastavenia SCMS-T pre pripojenie zariadenia pomocou profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Na zmenu nastavení SCMS-T postupujte podľa nasledujúcich pokynov: ✍ Niektoré modely VAIO zistia podporu ochrany obsahu SCMS-T na cieľovom zariadení kvôli automatickému prekonfigurovaniu nastavení SCMS-T. Na takýchto modeloch sa SCMS-T Settings v kroku 3 nezobrazí, lebo nie je potrebné manuálne menit’ tieto nastavenia. 1 Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlo kliknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete zapojit’ použitím A2DP a zvoľte Control. 3 Kliknite na SCMS-T Settings. 4 Keď sa objaví správa Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection, kliknite na tlačidlo Nie. Čo mám robit’, ak sa na pracovnom paneli nezobrazí ikona Bluetooth? ❑ ❑ Uistite sa, že prepínač vedľa Bluetooth je nastavený na On v okne VAIO Smart Network. Aby sa ikona Bluetooth zobrazila na pracovnom paneli, urobte nasledujúce kroky: 1 Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom kliknite na zariadenie Bluetooth a na Nastavenie zariadenia Bluetooth. 3 Kliknite na záložku Možnosti a zaškrtnite pole Zobrazit’ ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznámení.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n195 N Optické disky Prečo môj počítač zamrzne, keď sa pokúsim čítat’ disk? Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítat’, môže byt’ znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti Disky (strana 157). Čo mám robit’, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je váš počítač v normálnom režime. Stlačte tlačidlo vysunutia podávača. Ak tlačidlo na vysunutie podávača nefunguje, kliknite na Štart a Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a zvoľte Vysunút’. Ak žiadna z možností vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie podávača optického disku. Skúste reštartovat’ počítač.