Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 58 N ✍ Ak modul nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Skontrolujte, či používate najnovší softvér ovládača od výrobcu modulu ExpressCard.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 59 N Ako vytiahnut’ modul ExpressCard ! Ochrannú vložku vložte do zásuvky ExpressCard na zabránenie vniknutia akýchkoľvek častíc, keď sa nepoužíva žiaden modul ExpressCard. Pred tým, ako počítač presuniete na iné miesto, určite vložte ochrannú vložku do zásuvky ExpressCard. ✍ Kroky 1 až 4 môžete preskočit’, ak: - je váš počítač vypnutý. - sa na pruhu úloh nezobrazuje ikona Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá. - hardvér, ktorý chcete odpojit’ sa nezobrazuje v okne Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá. 1 Nájdite zásuvku ExpressCard. 2 Kliknite na ikonu Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá na paneli úloh. 3 Vyberte hardvér, ktorý chcete odpojit’. 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke ako odstránit’ modul ExpressCard. 5 Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil. 6 Modul ExpressCard opatrne chyt’te a vytiahnite ho zo zásuvky.