Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа с компютъра n122 N Защо прозорецът “Свойства на системата” показва скорост на централния процесор, по-ниска от максималната? Това е нормално. Тъй като централният процесор на компютъра използва технология за контролиране на скоростта на централния процесор с цел пестене на енергия, е възможно в “Свойства на системата” да се покаже текущата скорост на централния процесор, вместо максималната. Какво трябва да направя, ако компютърът не приеме паролата ми, а покаже съобщение “Enter Onetime Password”? Ако въведете три пъти подред грешна парола за включване, ще се покаже съобщението Enter Onetime Password и Windows няма да се стартира. Натиснете и задръжте бутона на захранване за не по-малко от четири секунди, за да проверите дали индикаторът за захранването ще се изключи. Изчакайте 10-15 секунди, след което включете отново компютъра и въведете правилната парола. Големите и малките букви имат значение за паролата, затова се уверете, че буквите са правилните, преди да въведете паролата. Какво да направя, ако софтуерът на игрите не работи и постоянно се срива? ❑ ❑ ❑ Проверете в уеб сайта на играта дали има поправки или актуализации за изтегляне. Уверете се, че имате инсталиран най-новия видео драйвер. На някои модели VAIO графичната памет е споделена със системата. В тези случаи не е гарантирана оптималната графична производителност.

Отстраняване на неизправности > Работа с компютъра n123 N Как мога да сменя реда на устройствата за стартиране? Можете да използвате една от функциите на BIOS, за смените реда за стартиране на устройствата. Изпълнете следните стъпки: 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO. Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO. 3 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Boot. 4 Натиснете клавиша M или m, за да изберете желания приоритет под Boot Priority, след което натиснете клавиша Enter. 5 Натиснете клавиша M или m, за да изберете устройството, на което искате да назначите приоритета, след което натиснете клавиша Enter. 6 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter. Защо след изтичането на времето, зададено за автоматично изключване на екрана, той не се изключва? Някои софтуерни приложения или скрийнсейвъри са създадени временно да забранят функцията на операционната система, която изключва екрана на компютъра или го поставя в режим на заспиване след определен период на неактивност. За да отстраните този проблем, излезте от работещите софтуерни приложения или променете настоящия скрийнсейвър.