Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > n 4 N Преди употреба Поздравяваме ви за покупката на този компютър Sony VAIO ® и ви приветстваме с добре дошли в екранното ръководство за потребителя. Sony съчета водещи аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии, за да ви предостави работа с компютъра на високо ниво. ! Външните изгледи, показани в илюстрациите в това ръководство, може да се различават малко от тези на компютъра. Откриване на спецификации Някои функции, опции и предоставени елементи може да не са налични на вашия компютър. За информация относно конфигурацията на компютърa посетете уеб сайта на VAIO Link http://www.vaio-link.com.

Преди употреба > Повече информация за компютърa VAIO n 5 N Повече информация за компютърa VAIO Този раздел предоставя информация за поддръжката на компютърa VAIO. 1. Печатна документация ❑ ❑ ❑ Кратко ръководство за потребителя — Общ преглед на връзката между компонентите, информация за настройката и др. Ръководство за възстановяване и отстраняване на неизправности Разпоредби, Гаранция и Сервизна поддръжка 2. Екранна документация ❑ Ръководство за потребителя (това ръководство) — Функции на компютъра и информация за разрешаване на често срещани проблеми. За да видите това екранно ръководство: ❑ 1 Щракнете върху Старт , Всички програми и VAIO Documentation. 2 Отворете папката за вашия език. 3 Изберете ръководството, което искате да прочетете. ✍ Можете ръчно да отидете до ръководствата за потребителя, като изберете Компютър > VAIO (C:) (устройството C) > Documentation > Documentation и отворите папката за вашия език. Помощ и поддръжка на Windows е подробен ресурс за практични съвети, уроци и демонстрации, които ще ви помогнат да се научите как да използвате компютъра. За да влезете в Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт, след което върху Помощ и поддръжка, или натиснете и задръжте клавиша “Microsoft Windows”, след което натиснете клавиша F1.