Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 74 N ✍ Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали. Свързване на висококачествени цифрови аудио устройства от компютър към телевизор Можете да свържете висококачествен приемник за домашно кино или други декодиращи устройства за съраунд звук от компютъра в телевизора чрез HDMI връзка. ! Преди да свържете устройството към компютъра, първо се уверете, че HDMI връзката е настроена между телевизора и приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук. За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 157). 1 Включете телевизора и настройте входящия му порт към входящ порт на HDMI. 2 Включете приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук и настройте входящия му порт към входящият порт на HDMI. 3 Включете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на приемника за домашно кино или към декодиращото устройство за съраунд звук, а другия край – към HDMI порта на компютъра. ✍ Можете да настроите разделителната способност на екрана на свързания телевизор от компютъра. За допълнителна информация вж. Защо на екрана не се показва видео? (стр. 148). При HDMI връзката силата на звука може да се настрои само чрез свързаното аудио устройство. Компютърът няма контрол над изходящата сила на звука на свързаните към него устройства.

Използване на периферни устройства > Избор на режими на дисплея n 75 N Избор на режими на дисплея Когато е свързан външен дисплей, можете да изберете или екрана на компютъра, или свързания дисплей, който да използвате като основен монитор. ✍ Може да не можете да изведете едно и също съдържание на екрана на компютъра и на външния дисплей или проектор едновременно в зависимост от вида на външния дисплей или проектор. Преди да включите компютъра, включете външния дисплей. Избор на режим на показване с клавишите Fn + F7 Можете да изберете режима на показване с клавишите Fn + F7. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 31). Избор на режим на показване от настройките на дисплея 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху падащия списък до Множество дисплеи, изберете желаната настройка, след което щракнете върху OK.