Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 38 N 3 Поставете диск в средата на тавата на устройството с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място. ! Не упражнявайте натиск върху тавата на устройството. Задължително придържайте дъното на тавата на устройството, когато поставяте или изваждате диск. 4 Затворете тавата на устройството, като я натиснете внимателно навътре. ! Не махайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (режим на заспиване или на хибернация). Върнете компютъра отново в нормален режим, преди да извадите диска.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 39 N Поддържани дискови носители Компютърът възпроизвежда и записва CD, DVD и Blu-ray Disc носители в зависимост от закупения модел. Вж. справочната таблица по-долу, за да разберете типовете носители, които се поддържат от отделните типове оптични дискови устройства. ВЗ: за възпроизвеждане и за запис В: за възпроизвеждане, без запис –: нито за възпроизвеждане, нито за запис DVD±RW/ ±R DL/RAM CD- ROM Видео CD Музикален Extra CD CD CD-R/ RW DVD- ROM Видео DVD DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (Двуслойни) DVD-R DL (Двуслойни) DVD- BD- *1 *2 RAM ROM В В В В ВЗ *5 В В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ – – BD-R/RE*3 Blu-ray Disc В В В В ВЗ *5 В В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В ВЗ *4 Blu-ray Disc Combo В В В В ВЗ *5 В В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В В *1 DVD±RW/RAM дисковото устройство на компютъра не поддържа DVD-RAM касета. Използвайте дискове без касета или със сменяема касета. *2 Запис на данни върху едностранни DVD-RAM дискове (2,6 ГБ), съвместими с DVD-RAM версия 1.0, не се поддържа. DVD-RAM версия 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 диск не се поддържа. *3 Blu-ray Disc устройството на компютъра не поддържа BD-RE диск носители във формат версия 1.0 и носители Blu-ray Disc с касета. *4 Поддържа се запис на данни върху BD-R Part1 версия 1.1/1.2/1.3 дискове (еднослойни дискове с капацитет от 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет от 50 ГБ) и BD-RE Part1 версия 2.1 дискове (еднослойни дискове с капацитет от 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет от 50 ГБ). *5 Записването на данни върху дискове Ultra Speed CD-RW не се поддържа.