Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n 98 N Махане и поставяне на модул на паметта Смяна или добавяне на модул на паметта 1 Изключете компютъра и откачете всички периферни устройства. 2 Разкачете компютъра от електрическата мрежа и махнете батерията. 3 Изчакайте около час, докато компютърът се охлади. 4 Отвийте винтовете (посочени със стрелката по-долу) от долната страна на компютъра и махнете капака на отделението за модула на паметта. 5 Докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n 99 N 6 Махнете стария модул на паметта по следния начин: ❑ Издърпайте фиксаторите по посока на стрелките (1). Модулът на паметта се освобождава. ❑ Уверете се, че модулът на паметта се повдига, след което го издърпайте по посока на стрелката (2). 7 Извадете новия модул на паметта от опаковката.