Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > n104 N Bezpečnostní zásady V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození počítače VAIO. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. ❑ Bezpečnostní informace (str. 105) ❑ Informace o péči a údržbě (str. 107) ❑ Manipulace s počítačem (str. 108) ❑ Manipulace s displejem (str. 110) ❑ Používání zdroje napájení (str. 111) ❑ Manipulace s integrovanou kamerou (str. 112) ❑ Manipulace s disky (str. 113) ❑ Používání akumulátoru (str. 114) ❑ Práce s médii „Memory Stick“ (str. 115) ❑ Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením (str. 116)

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n105 N Bezpečnostní informace Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používejte na pevné a stabilní podložce. Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota hlavní části počítače může během běžného provozu vzrůst a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo popálení. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. Malé součásti jako jsou média a adaptéry „Memory Stick“ ukládejte mimo dosah dětí. Vyhýbejte se riziku spolknutí. Napájení ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Adaptér střídavého napětí nepokládejte na pokožku. Pokud je adaptér střídavého napětí teplý nebo způsobuje nepohodlí, umístěte ho mimo tělo. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Mohlo by dojít k požáru. Při odpojování uchopte napájecí kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel. Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.