Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání klávesnice n 34 N Kombinace a funkce Funkce Fn + /T (F7): výstup zobrazení Přepíná výstup displeje mezi obrazovkou počítače a externím monitorem. Stisknutím klávesy Enter vyberte výstup zobrazení. ! Pokud v době, kdy je vybrán výstup na externí displej, odpojíte od počítače kabel displeje, obrazovka počítače zčerná. V takovém případě podržte stisknutou klávesu Fn a dvakrát stiskněte klávesu F7. Poté stiskněte klávesu Enter avýstup zobrazení bude přepnut na obrazovku počítače. U některých externích monitorů nemusí být podporována práce s více monitory. Fn + / (F9/F10): přiblížení Změní velikost obrázku nebo dokumentu zobrazeného v některých softwarech. Chcete-li obraz oddálit (menší a vzdálenější), stiskněte kombinaci kláves Fn+F9. Chcete-li obraz přiblížit (větší a bližší), stiskněte kombinaci kláves Fn+F10. Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Control Center. Fn + (F12): režim spánku V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav systému a připojených periferních zařízení uložen na integrované paměťové zařízení a napájení systému bude vypnuto. Chcete-li obnovit původní stav, stiskněte vypínač. Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání úsporných režimů (str. 26).

Práce s počítačem VAIO > Používání klávesnice n 35 N Změna nastavení podsvícení klávesnice Některé funkce nebo volitelné prvky nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Pokud je počítač vybaven podsvícenou klávesnicí, můžete podsvícení nastavit tak, aby se automaticky zapínalo a vypínalo podle intenzity okolního osvětlení. Navíc můžete nastavit dobu neaktivity klávesnice, po které se podsvícení automaticky vypne. Změna nastavení podsvícení klávesnice 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Klepněte na možnost Klávesnice a myš (Keyboard and Mouse) a Podsvícená klávesnice (Backlit Keyboard). ✍ Intenzitu okolního osvětlení měří čidlo okolního osvětlení. Když zakryjete čidlo okolního osvětlení, může systém zapnout podsvícení klávesnice.