Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 66 N Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Wireless LAN a vypněte ho na hodnotu Off. ! Vypnutí funkce bezdrátové sítě WLAN během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce BLUETOOTH n 67 N Používání funkce BLUETOOTH Pomocí technologie BLUETOOTH můžete navázat komunikaci mezi počítačem a jinými zařízeními BLUETOOTH ® , například jiným počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do vzdálenosti 10 metrů. Zabezpečení technologie BLUETOOTH Bezdrátová technologie BLUETOOTH obsahuje funkci ověřování, která dovoluje ověření partnera, se kterým komunikujete. Funkce ověřování zabraňuje anonymním zařízením BLUETOOTH v přístupu k počítači. Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními BLUETOOTH je třeba stanovit a zaregistrovat společný klíč (passkey). Jakmile je zařízení zaregistrováno, nemusíte již klíč (passkey) znovu zadávat. ✍ Klíč se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodný na obou koncích komunikace. Pro určitá zařízení, jako například myš, klíč zadat nelze.