Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě Internet n 60 N Používání sítě Internet Před zahájením práce v síti Internet musíte mít účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) a nastavit zařízení nutná pro připojení počítače k Internetu. Poskytovatel služeb (ISP) může nabízet následující služby připojení k Internetu: ❑ FTTH (Fiber to the Home) ❑ DSL (Digital Subscriber Line) ❑ Kabelový modem ❑ Družicový příjem ❑ Vytáčené připojení Podrobnější informace o potřebných zařízeních a způsobech připojení k Internetu zjistíte u poskytovatele služeb. ✍ Chcete-li počítač připojit k Internetu pomocí funkce bezdrátové sítě WLAN, musíte nastavit bezdrátovou síť WLAN. Další informace najdete v části Používání bezdrátových sítí WLAN (str. 62). ! Při připojování počítače k Internetu podnikněte vhodná bezpečnostní opatření chránící počítač proti hrozbám z Internetu. Podle smlouvy s poskytovatelem připojení k Internetu může být pro připojení počítače k Internetu nutné připojit k počítači externí modem, například telefonní modem USB, modem DSL nebo kabelový modem. Podrobné pokyny k nastavení spojení a konfiguraci modemu najdete v příručce dodané s modemem.

Práce s počítačem VAIO > Používání sítí (LAN) n 61 N Používání sítí (LAN) Tento počítač lze síťovým kabelem LAN připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Připojte jeden konec síťového kabelu (není součástí dodávky) k síťovému konektoru (LAN) v počítači a druhý konec k síti. Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti LAN získáte od správce sítě. ✍ Počítač lze připojit k libovolné síti bez nutnosti změny výchozího nastavení. ! K síťovému konektoru (LAN) počítače nepřipojujte telefonní kabel. Je-li síťový konektor (LAN) připojen k telefonním linkám zmíněným dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení. - Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny) - Veřejné telefonní linky - Pobočkové telefonní ústředny (PBX)