Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Udržování počítače v optimálním stavu n 30 N Práce s antivirovým softwarem v počítači Pomocí antivirového softwaru můžete počítač ochránit proti virům. Předinstalovaný antivirový software je možné pravidelně aktualizovat stahováním a instalací aktualizací z webu výrobce. Chcete-li antivirový software aktualizovat, zjistěte, která z následujících antivirových softwarových sad je nainstalována v počítači, a použijte následující postup. ❑ ❑ ❑ ! Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu. Trend Micro: 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, Trend Micro Titanium Maximum Security a Trend Micro Titanium Maximum Security. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. McAfee: 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, McAfee a McAfee Internet Security nebo McAfee Total Protection. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Norton Internet Security: 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, Norton Internet Security a LiveUpdate nebo Norton Internet Security. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ✍ Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru. ! Skutečný postup se může lišit podle verze softwaru nainstalované v počítači. V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

Začínáme > Udržování počítače v optimálním stavu n 31 N Práce s nástrojem VAIO Care Nástroj VAIO Care slouží k pravidelným kontrolám výkonu a ladění počítače pro optimální provoz. Nástroj VAIO Care spusťte vždy, když se vyskytnou potíže s počítačem. Nástroj VAIO Care nabízí potřebné kroky k vyřešení potíží. Spuštění nástroje VAIO Care ❑ ❑ Modely s tlačítkem ASSIST Při zapnutém počítači tiskněte tlačítko ASSIST. Modely bez tlačítka ASSIST Klepněte na tlačítko Start, na možnost Všechny programy a na možnost VAIO Care. ! Když je počítač v režimu spánku, tlačítko ASSIST nepoužívejte. ✍ Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Care. Když je počítač s tlačítkem ASSIST vypnutý, spustí tlačítko ASSIST nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) slouží k obnovení počítače v nouzových případech, například když nelze spustit systém Windows.