Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Reprodukcija na

Reprodukcija na kamkorderu Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na sljedeći medij i reproduciraju s njega. HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Ugrađena memorija HDR-XR350E/XR350VE: Ugrađen tvrdi disk Savjet ➇ Za promjenu medija za snimanje, pogledajte str. 17. 1 Otvorite LCD zaslon na kamkorderu. Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje. ➇ Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 15). 2 Pritisnite (VIEW IMAGES). Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi. ➇ Izbornik VISUAL INDEX možete također prikazati dodirom na ų (VIEW IMAGES) na LCD zaslonu. 3 Dodirnite ili Р (1) t željeni videozapis (2) za reprodukciju videozapisa. Dodirnite v (fotografija) (1) t željenu fotografiju (2) za prikaz fotografije. Videozapisi se prikazuju i sortiraju prema datumu snimanja. 28 A Mijenja prikaz funkcijskih tipaka. B U izbornik MENU C Prikaz izbornika vrste indeksnog prikaza ([DATE INDEX]/[ Ƶ MAP] (HDR- CX350VE/XR350VE)/[F FILM ROLL]/[G FACE]) (str. 31, 49, 31, 32). D Ŵ/ŵ : Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.*

E Ŷ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljedećeg videozapisa. F Povratak na zaslon za snimanje. * Ako se dodirne A, prikazuje se D. ➇ Kad odaberete videozapis sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću [ /Р SET] (str. 25), prikazuje se Р. ➇ Prikaz na zaslonu možete pomicati tako da dodirnete i vučete D ili E. ➇ Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji reproducirani ili snimljeni prikazuje se i. Ako dodirnete videozapis ili fotografiju s oznakom i, možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno zaustavljena. (Na fotografiji snimljenoj na memorijsku karticu prikazuje se B.) Reprodukcija videozapisa Kamkorder započinje reprodukciju odabranog videozapisa. Podešavanje glasnoće Prethodni Zaustavljanje Ubrzano unatrag Sljedeći OPTION Ubrzano naprijed Pauza/reprodukcija Snimanje/reprodukcija Napomene ➇ Možda nećete moći reproducirati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu. Savjeti ➇ Kad reprodukcija od odabranog videozapisa dođe do zadnjeg videozapisa, izbornik se vraća na prikaz INDEX. ➇ Dodirnite Ơ/ơ tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa. ➇ Ako više puta pritisnete Ơ/ơ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano približno 5 puta t približno 10 puta t približno 30 puta t približno 60 puta. ➇ VISUAL INDEX možete također prikazati dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [VISUAL INDEX] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]). ➇ Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-CX350VE/XR50VE) automatski se pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [DATA CODE] t željenu postavku t ű t Ż t Ų. ➇ U standardnom podešenju, unaprijed je snimljen zaštićeni demo videozapis (HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE). 29