Views
9 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Pokretanje PMB (Picture

Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije Za odspajanje kamkordera od računala 1 Kliknite na ikonu na donjem desnom dijelu radne površine računala t [Safely remove USB Mass Storage Device]. Dvaput kliknite na "PMB" prečac na zaslonu računala. 2 Dodirnite [END] t [YES] na zaslonu kamkordera. 3 Odspojite USB kabel. Napomene ➇ Pristup iz računala pomoću priloženog softvera "PMB". Nemojte mijenjati datoteke ili mape s kamkordera pomoću računala. Slikovne datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći reproducirati. ➇ Rad se ne može zajamčiti ako izvršite neki od prethodno spomenutih postupaka. ➇ Kad brišete slikovne datoteke, slijedite korake na str. 31. Nemojte brisati slikovne datoteke izravno preko računala. ➇ Nemojte kopirati datoteke na medij za snimanje iz računala. Rad se ne može zajamčiti. ➇ Blu-ray disk možete kreirati na računalu s Bluray snimačem. Instalirajte BD Add-on Software za "PMB" (str. 42). Napomene ➇ Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala, kliknite na [Start] t [All Programs] t [ PMB] za pokretanje "PMB" aplikacije. Pomoću "PMB" aplikacije videozapise možete gledati, editirati ili pohraniti na disk. Čitanje priručnika "PMB Help" Za detalje o uporabi "PMB" aplikacije, pročitajte priručnik "PMB Help". Dvaput kliknite na "PMB Help" prečac na zaslonu računala za otvaranje "PMB Help" priručnika. Napomene ➇ Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala, kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]. Također možete otvoriti "PMB Help" preko opcije [Help] u "PMB" aplikaciji. 36

Odabir načina kreiranja diska (na računalu) Ovdje se opisuje nekoliko načina kreiranja diska sa slikom high definition (HD) ili standard definition (STD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD) kvaliteti ili fotografija snimljenih na kamkorder. Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska. Uređaj za reprodukciju Uređaji za reprodukciju Blu-ray diskova (Blu-ray uređaj, PlayStation ® 3, itd.) Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sonyjev Blu-ray uređaj, PlayStation ® 3 itd.) Odabir načina kreiranja i vrste diska 1 Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (str. 40) m 2 Kreiranje Blu-ray diska* s high definition (HD) kvalitetom slike (str. 42) Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch Disc Burn) (str. 39) 1 Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (str. 40) m 2 Kreiranje diska AVCHD formata s high definition (HD) kvalitetom slike (str. 41) Obični uređaji za reprodukciju DVD-a (DVD uređaj, računalo koje može reproducirati DVD, itd.) 1 Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (str. 40) m 2 Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike (str. 42) * Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte BD Add-on Software za "PMB" (str. 42). Značajke svake vrste diska Uporaba Blu-ray diska omogućuje snimanje videozapisa sa slikom high definition (HD) kvalitete dužih od DVD diskova. Videozapisi sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i kreira se disk s high definition (HD) kvalitetom slike. Disk s high definition (HD) kvalitetom slike možete reproducirati na uređajima za reprodukciju AVCHD formata, primjerice na Sony Blu-ray uređaju i PlayStation ® 3. Takav disk ne možete reproducirati na običnom DVD uređaju. Videozapisi sa slikom standard definition (STD) kvalitete koji su nastali konverzijom iz videozapisa sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i kreira se disk sa standardnom (STD) kvalitetom slike. Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo 37