Views
8 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

➇ Kod otvaranja ili

➇ Kod otvaranja ili zatvaranja pokrova priključnice, pomaknite ga u smjeru strelice. ➇ Kod snimanja videozapisa uporabom vanjske bljeskalice (opcija) spojene na priključnicu za pribor, isključite je kako biste spriječili snimanje zvuka punjenja. ➇ Ne možete istodobno koristiti vanjsku bljeskalicu (opcija) i ugrađenu bljeskalicu. ➇ Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima prednost pred ugrađenim mikrofonom. B Objektiv (G Lens) C Bljeskalica D Indikator snimanja (84) Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja. Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba. E Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni senzor Za upravljanje kamkorderom usmjerite daljinski upravljač (str. 115) prema senzoru. F Ugrađeni mikrofon HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E HDR-XR350E/XR350VE A LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (15, 27) Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije. A Tipka x (VIEW IMAGES) (28) B Tipka u (DISC BURN) (pogledajte upute za uporabu) C Tipka Ф (INTELLIGENT AUTO) (24) D Tipka POWER (15) E HDMI OUT priključnica (36) F (USB) priključnica (55, 58) HDR-CX305E: samo izlaz G Zvučnik H Prekidač GPS (HDR-CX350VE/XR350VE) (48) I Tipka RESET Pritisnite RESET šiljatim predmetom. Pritisnite RESET kako biste resetirali sve postavke, uključujući i sat. 114

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E G Tipka START/STOP (20) H DC IN priključnica (12) I A/V Remote priključnica (36) J Ručni remen (20) K Kukica za remen za nošenje na ramenu L Otvor za stativ Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja od 5,5 mm). M Utor za memorijsku karticu (19) N Indikator pristupa za memorijsku karticu (19) Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke. O Tipka PUSH (otpuštanje baterije) (13) Daljinski upravljač HDR-XR350E/XR350VE Brzi pregled A Preklopka zuma (24, 34) B Tipka PHOTO (23) C Tipka MODE (20) D Indikatori u (videozapis)/v (fotografija) (20) E Indikator (/CHG (bljeskalica/punjenje) (12) F Baterija (12) A Tipka DATA CODE (76) Pritisak na ovu tipku tijekom reprodukcije aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o podešenju kamkordera ili koordinata (HDR-CX350VE/XR350VE) za snimke. B Tipka PHOTO (23) Kadar na zaslonu će se pri pritisku ove tipke snimiti kao fotografija. 115

 • Page 1 and 2:

  4-171-505-12(1) Sadržaj 10 Početa

 • Page 3 and 4:

  ZA KORISNIKE U EUROPI Ovime Sony Co

 • Page 5 and 6:

  LCD zaslon Isporučeni pribor Broje

 • Page 7 and 8:

  Diskovi snimljeni u HD (high defini

 • Page 9 and 10:

  Postupak uporabe Početak (str. 12)

 • Page 11 and 12:

  Pohrana snimaka pomoću vanjskog ur

 • Page 13 and 14:

  Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) m

 • Page 15 and 16:

  Korak 2: Uključivanje i podešavan

 • Page 17 and 18:

  Korak 3: Priprema medija za snimanj

 • Page 19 and 20:

  Otvorite pokrov i umetnite memorijs

 • Page 21 and 22:

  Snimanje videozapisa Pritisnite STA

 • Page 23 and 24:

  Snimanje fotografija Standardna je

 • Page 25 and 26:

  Reprodukcija na kamkorderu Prema st

 • Page 27 and 28:

  Za podešavanje glasnoće zvuka vid

 • Page 29 and 30:

  G Reproducirajte videozapise i foto

 • Page 31 and 32:

  Kako dobro iskoristiti značajke ka

 • Page 33 and 34:

  Pohranjivanje videozapisa i fotogra

 • Page 35 and 36:

  H Uključite kamkorder i zatim spoj

 • Page 37 and 38:

  Odabir načina kreiranja diska (na

 • Page 39 and 40:

  Kreiranje diska jednim dodirom (One

 • Page 41 and 42:

  Kreiranje AVCHD diska Možete kreir

 • Page 43 and 44:

  4 Na vrhu prozora kliknite na t [Cr

 • Page 45 and 46:

  6 Nakon završetka postupka, dodirn

 • Page 47 and 48:

  Običan DVD uređaj Uređaj za repr

 • Page 49 and 50:

  4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu k

 • Page 51 and 52:

  E Nakon završetka postupka, dodirn

 • Page 53 and 54:

  Osobno podešavanje kamkordera Upor

 • Page 55 and 56:

  Uporaba izbornika OPTION Izbornik O

 • Page 57 and 58:

  ǔ Kategorija (PHOTO SETTINGS) SEL

 • Page 59 and 60:

  Χ Kategorija (GENERAL SET) SOUND/D

 • Page 61 and 62:

  Dodatne informacije Ŝ U slučaju p

 • Page 63 and 64:

  Mjere opreza ➇ Datoteka s podacim

 • Page 65 and 66:

  Tehnički podaci Napomene o odlagan

 • Page 67 and 68:

  Punjiva baterija NP-FV50 Maksimalan

 • Page 69 and 70:

  Zaštitni znakovi ➇ "Handycam" i

 • Page 71 and 72:

  Dijelovi i kontrole Indikator ƒ ů

 • Page 73 and 74:

  HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/C

 • Page 75 and 76:

  Lista izbornika se nalazi na str. 5

 • Page 77 and 78:

  4-171-501-12(1) Sadržaj 9 Početak

 • Page 79 and 80:

  O podešavanju jezika ➇ Za objaš

 • Page 81 and 82:

  ➇ Pri uporabi remena za nošenje

 • Page 83 and 84:

  Savjet za uspješno snimanje x Za p

 • Page 85 and 86:

  Sadržaj Prvo pročitajte . . . . .

 • Page 87 and 88:

  ƶ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju

 • Page 89 and 90:

  Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) m

 • Page 91 and 92:

  Korak 2: Uključivanje i podešavan

 • Page 93 and 94:

  Korak 3: Priprema medija za snimanj

 • Page 95 and 96:

  Otvorite pokrov i umetnite memorijs

 • Page 97 and 98:

  HDR-XR350E/ XR350VE HDR-CX300E/CX30

 • Page 99 and 100:

  B Pritisnite PHOTO lagano za izošt

 • Page 101 and 102:

  Prepoznavanje potresanja kamkordera

 • Page 103 and 104:

  Napomena ➇ Lice koje se dotaknuli

 • Page 105 and 106:

  E Ŷ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljede

 • Page 107 and 108:

  Korisne funkcije za reprodukciju vi

 • Page 109 and 110:

  Za zaustavljanje funkcije Highlight

 • Page 111 and 112:

  Reprodukcija niza fotografija (slid

 • Page 113 and 114:

  Vrste spojnih kabela između kamkor

 • Page 115 and 116:

  Kako dobro iskoristiti značajke ka

 • Page 117 and 118:

  Dijeljenje videozapisa Skidanje za

 • Page 119 and 120:

  5 Dodirnite Ż t Ų. Presnimavanje/

 • Page 121 and 122:

  Uporaba playliste videozapisa C Oda

 • Page 123 and 124:

  4 Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų.

 • Page 125 and 126:

  Dobivanje podataka o trenutačnoj l

 • Page 127 and 128:

  Automatsko podešavanje točnog vre

 • Page 129 and 130:

  6 Nakon završetka postupka, dodirn

 • Page 131 and 132:

  Običan DVD uređaj Uređaj za repr

 • Page 133 and 134:

  4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu k

 • Page 135 and 136:

  F Odspojite USB kabel. A/V Remote p

 • Page 137 and 138:

  Osobno podešavanje kamkordera Upor

 • Page 139 and 140: Uporaba izbornika OPTION Izbornik O
 • Page 141 and 142: Τ (OTHERS) kategorija ś YOUR LOCA
 • Page 143 and 144: WHITE FADER Prijelaz s bijelim efek
 • Page 145 and 146: FOCUS Možete izoštravati ručno.
 • Page 147 and 148: Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešav
 • Page 149 and 150: Napomene ➇ Ovisno o uvjetima snim
 • Page 151 and 152: STEADYSHOT Možete kompenzirati pod
 • Page 153 and 154: B OFF Podaci se ne prikazuju. DATE/
 • Page 155 and 156: Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za s
 • Page 157 and 158: ➇ Ako otvorite LCD zaslon za 180
 • Page 159 and 160: x SUMMERTIME Možete prebaciti na l
 • Page 161 and 162: Dodatne informacije Ŝ U slučaju p
 • Page 163 and 164: Indikator preostalog trajanja bater
 • Page 165 and 166: SteadyShot ne radi. ➇ Podesite [
 • Page 167 and 168: Slika se prikazuje izobličena na 4
 • Page 169 and 170: e (Indikator upozorenja za memorijs
 • Page 171 and 172: c Reinsert the memory card. ➇ Ulo
 • Page 173 and 174: Videozapisi sa standard definition
 • Page 175 and 176: ➇ LP: Približno 5 Mbps (prosječ
 • Page 177 and 178: Podešavanje lokalnog vremena Može
 • Page 179 and 180: ➇ Podatke o lokaciji možda neće
 • Page 181 and 182: ➇ Savjetujemo kreiranje sigurnosn
 • Page 183 and 184: O x.v.Color ➇ x.v.Color je poznat
 • Page 185 and 186: Punjenje ugrađene punjive baterije
 • Page 187 and 188: O GNU GPL/LGPL softveru Uz kamkorde
 • Page 189: Dijelovi i kontrole Indikator Znač
 • Page 196: Dodatne informacije o ovom proizvod