Views
1 week ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Za dodavanje svih

Za dodavanje svih videozapisa snimljenih istog datuma odjednom 1 U koraku 2 dodirnite [ ADD by date]/[Р ADD by date]. Datumi snimanja videozapisa prikazuju se na zaslonu. Reprodukcija playliste A Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYLIST] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]). Prikazuju se videozapisi dodani u playlistu. 2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma snimanja željenog videozapisa i zatim dodirnite ű. ➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. 3 Dodirnite [YES] t ű t Ų. Napomene ➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme dodavanja videozapisa u playlistu. Time se medij za snimanje može oštetiti. Također, nemojte vaditi memorijsku karticu dok editirate videozapise na njoj. ➇ Fotografije se ne mogu dodati u playlistu. ➇ Ne možete kreirati playlistu koja sadržava videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike i videozapise sa standard definition (STD) kvalitetom slike. Savjeti ➇ U playlistu možete dodati maksimalno 999 videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike ili 99 videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike. ➇ Videozapis možete dodati u playlistu preko zaslona za reprodukciju ili zaslona Playlist dodirom na ſ (OPTION). B Dodirnite videozapis koji želite reproducirati. Playlista se reproducira od odabranog videozapisa do kraja te se zatim prikaz vraća na prikaz playliste. Brisanje neželjenih videozapisa iz playliste 1 Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYLIST EDIT] (u kategoriji Υ [EDIT]). 2 Dodirnite [ ERASE]/[ ERASE]. Za brisanje svih videozapisa iz playliste, dodirnite [ ERASE ALL]/[ ERASE ALL] t [YES] t [YES] t ű t Ų. 3 Odabrani videozapis se briše iz liste. 46 Odabrani videozapis je označen oznakom . ➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon.

4 Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų. Savjet ➇ Čak i ako obrišete videozapis iz playliste, originalan videozapis se neće obrisati. Promjena redoslijeda unutar playliste 1 Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYLIST EDIT] (u kategoriji Υ [EDIT]). 2 Dodirnite [ MOVE]/[ MOVE]. 3 Odaberite videozapis koji želite premjestiti. Odabrani videozapis je označen oznakom . ➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. 4 Dodirnite Ż. 5 Odaberite odredište tipkama ǐ/Ǒ. Oznaka odredišta 6 Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų. Savjet ➇ Ako odaberete više videozapisa, videozapisi se premještaju redom kako se prikazuju u playlisti. Uporaba funkcije GPS (HDR-CX350VE/ XR350VE) Što je GPS? GPS (Global Positioning System) je sustav koji izračunava geografsku lokaciju pomoću vrlo točnih američkih svemirskih satelita. Taj sustav omogućuje određivanje točne lokacije na Zemlji. Pri uporabi funkcije GPS raspoložive su sljedeće funkcije. – Vaša lokacija Možete prikazati trenutačnu lokaciju na zemljovidu. – Indeksiranje zemljovida Videozapis ili fotografiju možete pronaći na zemljovidu prema lokaciji snimanja. – COORDINATES Tijekom reprodukcije moguć je prikaz koordinata. – AUTO CLOCK ADJ/AUTO AREA ADJ Kamkorder automatski podešava sat i vremensku razliku za svako područje. Pri prvom izvođenju sljedećih postupaka prikazuje se poruka kojom potvrđujete pristajete li na ugovor o licenci za podatke zemljovida. – Dodirnite ů (ś YOUR LOCATION) na zaslonu snimanja. – Dodirnite Ş t [Ƶ MAP] na zaslonu za reprodukciju. Podatke iz zemljovida moći ćete koristiti dodirnete li [YES] na zaslonu nakon pristanka na date uvjete ugovora o licenci. Dodirnete li [NO], ne možete koristiti zemljovide. Međutim, pri drugom izvođenju navedenih postupaka pojavit će se na zaslonu ista poruka i moći ćete koristiti zemljovide dodirnete li [YES]. Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera 47