Views
4 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

➇ SDHC logo je

➇ SDHC logo je zaštitni znak. ➇ MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke MultiMediaCard Association. Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi i ® ne spominju se u svim slučajevima u priručniku. Napomene o licenci SVAKA UPORABA OVOG PROIZVODA OSIM ZA POTROŠAČKU OSOBNU UPORABU U BILO KOJEM OBLIKU KOJI ODGOVARA MPEG-2 STANDARDU ZA KODIRANJE VIDEO INFORMACIJA ZA KOMPRIMIRANE MEDIJE JE IZRIČITO ZABRANJENA BEZ LICENCE PREMA VAŽEĆIM PATENTIMA IZ MPEG-2 PATENTNOG PORTFELJA, ČIJA LICENCA JE DOSTUPNA OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM AVC PATENT PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO KORISNIK PRILIKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIVEN OD DOBAVLJAČA KOJI IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEO- ZAPISA. NE DAJE SE I NE PODRAZUMIJEVA SE DOPUŠTENJE NI ZA KAKVU DRUKČIJU UPORABU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE Uz ovaj KAMKORDER isporučen je softver "C Library", "Expat", "zlib", "libjpeg", "dtoa" i "pcre". Prilažemo ovaj softver na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće odlomke. Molimo pročitajte sljedeće odlomke. Pročitajte "license1.pdf " u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib", "libjpeg", "dtoa" i "pcre" softver. 110

O GNU GPL/LGPL softveru Uz kamkorder je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku "GPL") ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL"). Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL. Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu. Kod preuzimanja izvornog koda, odaberite model kamkordera DCR-SX43. http://www.sony.net/Products/Linux/ Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja izvornog koda. Pročitajte "license2.pdf " u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "GPL." i "LGPL" softver. Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici: http://www.adobe.com/ Dodatne informacije 111