Views
2 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Zaštita snimljenih

Zaštita snimljenih videozapisa i fotografija (Protect) Zaštitite videozapise i fotografije kako biste izbjegli slučajno brisanje. 2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma snimanja željenog videozapisa/fotografije i zatim dodirnite ű. ➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. 3 Dodirnite [YES] t ű t Ų. Savjet ➇ Možete zaštititi videozapise i fotografije dok se prikazuje na zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ OPTION MENU. 1 Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PROTECT] (u kategoriji Υ [EDIT]). 2 Za zaštitu videozapisa dodirnite [u PROTECT] t [ PROTECT]/ [Р PROTECT]. ➇ Za zaštitu fotografija dodirnite [ PROTECT] t [ PROTECT]. 3 Dodirnite videozapise i fotografije koje želite zaštititi. Na odabranim snimkama se prikazuje -. ➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. 4 Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų. 40

Dijeljenje videozapisa Skidanje zaštite s videozapisa i fotografija Dodirnite videozapis ili fotografiju označenu oznakom - u koraku 3. Nestaje -. Za zaštitu svih videozapisa i fotografija snimljenih istog datuma odjednom Napomena ➇ Za podatke snimljene na memorijsku karticu ne možete odabrati [ PRT. by date]. 1 U koraku 2 dodirnite [ u PROTECT] t [ PRT. by date]/[Р PRT. by date]. ➇ Za zaštitu svih fotografija snimljenih istog datuma odjednom, dodirnite [ PROTECT] t [ PRT. by date]. 1 Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [u DIVIDE] (u kategoriji Υ [EDIT]). 2 Dodirnite videozapis iz kojeg želite podijeliti. Započinje reprodukcija odabranog videozapisa. 3 Dodirnite ǎ na mjestu gdje želite podijeliti videozapis na scene. Reprodukcija se pauzira. Pauza i reprodukcija se izmjenjuje pritiskom na ǎ. 2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma snimanja željenog videozapisa/fotografije i zatim dodirnite ű. ➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. 3 Dodirnite [PROTECT] t ű t Ų. Za skidanje zaštite sa svih videozapisa i fotografija snimljenih istog datuma odjednom U koraku B gore, odaberite datum snimanja željenog videozapisa/fotografije i zatim dodirnite ű t [UNPROTECT] t ű t Ų. Preciznije podesite mjesto reza nakon odabira točke pomoću ǎ. Povratak na početak odabranog videozapisa 4 Dodirnite ű t [YES] t ű. Napomene ➇ Podijeljeni videozapisi ne mogu se vratiti u prvobitno stanje. ➇ Zaštićeni videozapis ne može se dijeliti. Prethodno isključite zaštitu na videozapisu koji želite podijeliti (str. 40). ➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme dijeljenja videozapisa. Time se medij za snimanje može oštetiti. 41 Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera