Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

34 Brisanje pohranjenog

34 Brisanje pohranjenog Highlight Playback scenarija Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [ŝ SCENARIO ERASE] (u kategoriji Υ [EDIT]) t [ERASE] i tipkama ư/Ǎ odaberite scenarij koji želite obrisati te dodirnite ű t [YES] t ű t Ų. ➇ Za brisanje svih scenarija, dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [ŝ SCENARIO ERASE] (u kategoriji Υ [EDIT]) t [ERASE ALL] t [YES] t [YES] t ű t Ų. ➇ Brisanje je moguće i dodirom na ſ (OPTION) tijekom Highlight Scenario Playback ili u zaslonu za odabir scenarija. Promjena glazbenih datoteka (HDR- CX300E/CX350E/CX350VE/CX370E/ XR350E/XR350VE) ➇ MP3 datoteke i glazbene datoteke s audio CD-a možete prebaciti na računalo i reproducirati ih u funkciji Highlight Playback. Za prebacivanje glazbenih datoteka trebate na računalo instalirati priloženi "PMB" softver. Uključite kamkorder i računalo, povežite ih pomoću priloženog USB kabela i zatim dodirnite [DOWNLOAD MUSIC] na zaslonu kamkordera. (Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [MUSIC TOOL] (u kategoriji Τ [OTHERS]) t [DOWNLOAD MUSIC]). ➇ Ako glazbenu datoteku nakon prijenosa na kamkorder ne možete reproducirati, možda je oštećena. Izbrišite je dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [MUSIC TOOL] (u kategoriji Τ [OTHERS]) t [EMPTY MUSIC] i zatim je ponovno prenesite. Izbrišete li glazbene datoteke funkcijom [EMPTY MUSIC], na kamkorderu će se također izbrisati tvornički snimljena glazba. U tom slučaju možete je vratiti primjenom softvera Music Transfer koji se instalira uz "PMB". Za otvaranje aplikacije Music Transfer kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [Export] t [Music Transfer]. Upute za uporabu pogledajte u Help dokumentaciji za [Music Transfer]. Uporaba zuma pri reprodukciji kod fotografija Fotografije možete povećati 1,1 do 5 puta u odnosu na originalnu veličinu. Povećanje možete podesiti pomoću preklopke zuma. A Prikažite fotografiju koju želite povećati. B Povećajte fotografiju pomakom na T stranu (telefoto). Pojavljuje se okvir na zaslonu. C Dodirnite zaslon na mjestu koje želite prikazati u sredini prikazanog okvira. Dio slike kojeg dodirnete na zaslonu pomiče se u sredinu prikazanog okvira. D Podesite povećanje pomicanjem na W (širokokutno) ili T (telefoto) stranu. Za poništavanje, dodirnite Ż.

Reprodukcija niza fotografija (slide show) Dodirnite ƒ na zaslonu za reprodukciju. Slide show započinje od odabrane fotografije. Za zaustavljanje slide showa Dodirnite ƒ. Za ponovno pokretanje slide showa Ponovno dodirnite ƒ. Napomena ➇ Zum pri reprodukciji se ne može upotrebljavati tijekom slide showa. Savjeti ➇ Možete podesiti kontinuiranu slide show reprodukciju odabirom ſ (OPTION) t kartica ƶ t [SLIDE SHOW SET] za vrijeme prikaza fotografija. Standardna postavka je [ON] (kontinuirana reprodukcija). Snimanje/reprodukcija 35