Views
1 month ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

B Dodirnite željeni

B Dodirnite željeni način presnimavanja. DUB by select]: Za odabir videozapisa i njihovo presnimavanje [DUB by date]: Za presnimavanje svih videozapisa odabranog datuma [ DUB ALL]: Presnimavanje playliste s high definition (HD) kvalitetom slike [ DUB ALL]: Presnimavanje playliste sa standard definition (STD) kvalitetom slike Ako odaberete playlistu kao izvor za presnimavanje, slijedite upute na zaslonu za presnimavanje playliste. C Odaberite videozapis koji želite presnimiti. [DUB by select]: Dodirnite videozapis koji želite presnimiti i označite ga oznakom . Možete odabrati više videozapisa. Preostali kapacitet memorijske kartice D Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų. Savjet ➇ Za provjeru presnimljenih videozapisa nakon završenog presnimavanja, odaberite [MEMORY CARD] u [MOVIE MEDIA SET] i reproducirajte videozapise (str. 17). Kopiranja fotografija Fotografije pohranjene na medij za snimanje ugrađen u kamkorder možete kopirati na memorijsku karticu. Prije tog postupka uložite memorijsku karticu u kamkorder. Napomena ➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera kako biste spriječili da se kamkorder isključi tijekom kopiranja. A Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PHOTO COPY] (u kategoriji Υ [EDIT]). Prikazuje se zaslon [PHOTO COPY]. ➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. [DUB by date]: Odaberite datum snimanja videozapisa kojeg želite presnimiti i zatim dodirnite ű. Ne može se odabrati više datuma. B Dodirnite željeni način kopiranja. [COPY by select]: Kopiranje odabranih fotografija [COPY by date]: Za kopiranje svih fotografija odabranog datuma 44

Uporaba playliste videozapisa C Odaberite fotografiju koju želite kopirati. [COPY by select]: Dodirnite fotografiju koju želite kopirati i označite je oznakom . Možete odabrati više fotografija. Playlista je lista u kojoj se prikazuju sličice videozapisa koje ste odabrali. Originalni videozapisi se neće promijeniti čak i ako editirate ili obrišete videozapise dodane u playlistu. Kreiranje playliste ➇ Pritisnite i zadržite snimku na zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. [COPY by date]: Odaberite datum snimanja fotografije koju želite kopirati i zatim dodirnite ű. Ne može se odabrati više datuma. D Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų. Savjet ➇ Za provjeru kopiranih fotografija nakon završenog kopiranja, odaberite [MEMORY CARD] u [PHOTO MEDIA SET] i reproducirajte fotografije (str. 17). Napomena ➇ Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike i standard definition (STD) kvalitetom slike se dodaju u zasebne playliste. A Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYLIST EDIT] (u kategoriji Υ [EDIT]). B Dodirnite [ ADD] ili [Р ADD]. C Dodirnite videozapis koji želite dodati u playlistu. Odabrani videozapis je označen oznakom . ➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na prethodni zaslon. D Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų. Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera 45