Views
6 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Υ EDIT (Opcije za

Υ EDIT (Opcije za editiranje) Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 61) za opis postupka. DELETE Pogledajte str. 39. SCENARIO ERASE Pogledajte str. 34. PROTECT Pogledajte str. 40. DIVIDE Pogledajte str. 41. PHOTO CAPTURE Pogledajte str. 42. MOVIE DUB Pogledajte str. 43. PHOTO COPY Τ OTHERS (Opcije za ostale postavke) Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 61) za opis postupka. Standardne postavke su označene znakom B. YOUR LOCATION (HDR- CX350VE/XR350VE) Pogledajte str. 47. USB CONNECT Pogledajte str. 58. TV CONNECT Guide Pogledajte str. 36. MUSIC TOOL (HDR-CX300E/ CX350E/CX350VE/CX370E/ XR350E/XR350VE) Pogledajte str. 34. BATTERY INFO Možete provjeriti procijenjeni preostali kapacitet baterije. Pogledajte str. 44. PLAYLIST EDIT Pogledajte str. 45. Za zatvaranje prikaza informacija o bateriji Dodirnite Ų. 78

Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje) Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 61) za opis postupka. MEDIA SETTINGS Pogledajte str. 17. MEDIA INFO Možete provjeriti preostalo vrijeme snimanja za svaki način snimanja na medij za snimanje odabran za videozapise te približan slobodni i zauzeti prostor na tom mediju. Za isključivanje prikaza Dodirnite Ų. Napomena ➇ S obzirom da je dio memorije izdvojen za upravljačke datoteke, zauzeti prostor neće biti 0 % čak i ako izvršite [MEDIA FORMAT] (str. 79). ➇ Dok se prikazuje [Executing...], nemojte zatvarati LCD zaslon, rukovati tipkama na kamkorderu, odspajati mrežni adapter ili vaditi memorijsku karticu iz kamkordera (za vrijeme formatiranja memorijske kartice svijetli ili trepće indikator pristupa). Sprečavanje obnavljanja podataka s ugrađenog medija za snimanje Funkcija [EMPTY] omogućuje upisivanje besmislenih podataka na ugrađeni medij za snimanje kamkordera. Na taj način se može otežati obnavljanje originalnih podataka. Kad želite zbrinuti kamkorder ili ga predati drugom vlasniku, savjetuje se izvršavanje funkcije [EMPTY]. Kad odaberete ugrađeni medij za snimanje u izborniku [MEDIA FORMAT], dodirnite [EMPTY]. Savjet ➇ Prikazuju se samo informacije o mediju odabranom u [MOVIE MEDIA SET] (str. 17). Ako je potrebo, odaberite drugi medij. MEDIA FORMAT Formatiranjem se brišu svi videozapisi i fotografije kako bi se oslobodio prostor. Odaberite medij za snimanje kojeg želite formatirati i dodirnite [YES] t [YES] t ű. Napomene ➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 14). ➇ Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka, pohranite ih prije formatiranja medija za snimanje. ➇ Obrisat će se i zaštićeni videozapisi i fotografije. Napomene ➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje preko adaptera. Funkcija [EMPTY] se ne može izvršiti ako ne spojite kamkorder na mrežno napajanje preko adaptera. ➇ Kako biste spriječili gubitak važnih snimaka, pohranite ih na računalo ili drugi uređaj prije izvođenja funkcije [EMPTY]. ➇ Odspojite sve kabele osim kabela mrežnog adaptera. Nemojte odspajati mrežni adapter tijekom postupka. ➇ Pri brisanju podataka nemojte izlagati kamkorder vibracijama ili udarcima. ➇ Stvarno vrijeme izvođenja brisanja podataka je sljedeće; – HDR-CX300E/CX305E: približno 2 minute – HDR-CX350E/CX350VE: približno 3 minute – HDR-CX370E: približno 6 minuta – HDR-XR350E/XR350VE: približno 80 minuta Osobno podešavanje kamkordera 79