Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Savjet ➇ Film Roll

Savjet ➇ Film Roll Index također možete prikazati dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [VIEW IMAGES] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [F FILM ROLL]. Traženje željene scene prema licu (Face Index) Slike lica prepoznatih ili dodirnuta tijekom snimanja videozapisa prikazuju se u zaslonu INDEX. Videozapis možete reproducirati od slike odabranog lica. A Pritisnite (VIEW IMAGES). Prikazuje se zaslon VISUAL INDEX. B Dodirnite Ş t [G FACE]. Povratak u zaslon VISUAL INDEX Napomene ➇ Ovisno o uvjetima snimanja, lica se možda neće prepoznati. Primjer: Osobe s naočalama i šeširima ili ako nisu licem okrenute prema kamkorderu. ➇ Prije snimanja podesite [FACE DETECTION] na [ON] (str. 72) (standardna postavka) kako biste videozapise mogli pretraživati u prikazu Face Index. Savjet ➇ Face Index također možete prikazati dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [VIEW IMAGES] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [G FACE]. Reprodukcija sažetaka videozapisa (Highlight Playback) Kamkorder odabire nasumce određeni broj scena, spaja ih i reproducira kao sažetak vaših videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike te glazbom i vizualnim efektima. Kamkorder pri svakom novom odabiru funkcije Highlight Playback bira drukčije scene. Željenu Highlight Playback scenarij možete pohraniti. C Dodirnite Ů/ů za odabir željenog videozapisa. D Dodirnite ư/Ǎ za traženje slike željenog lica i zatim dodirnite sliku željenog lica kako biste pogledali scenu. Reprodukcija započinje od početka scene s licem iz odabrane slike. Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [ŝ HIGHLIGHT] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]). Prikazuju se podešenja za Highlight Playback. Highlight Playback počinje nakon nekoliko sekundi. Povratak u zaslon VISUAL INDEX 32

Za zaustavljanje funkcije Highlight Playback Za pauzu dodirnite ǎ. Za zaustavljanje dodirnite Ǐ ili Ż. Za promjenu podešenja za Highlight Playback Nakon dodira [ŝ HIGHLIGHT], dodirnite [HIGHLIGHT SET] prije pokretanja Highlight Playback. Možete podesiti sljedeće opcije. ➇ [PLAYBACK RANGE] Podesite raspon videozapisa za reprodukciju odabirom početnog i krajnjeg datum i zatim dodirnite ű. Ako niste podesili raspon, kamkorder će videozapise reproducirati počevši od onih čiji je datum prikazan u zaslonu VISUAL INDEX pa sve do najnovijeg snimljenog videozapisa. ➇ [THEME] Odaberite jednu od sljedećih opcija: [SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE] (standardna postavka) Kategorija glazbe se odabire automatski prema temi. ➇ [MUSIC] Možete odabrati jednu ili više od sljedećih kategorija glazbe: [MUSIC1] - [MUSIC4] (standardna postavka), [MUSIC5] - [MUSIC8] (željena glazba* za HDR-CX300E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE). * Za promjenu glazbenih datoteka, pogledajte detalje na str. 34. ➇ [AUDIO MIX] Uz glazbu se reproducira originalan zvuk. Dodirnite ư/Ǎ za podešavanje balansa između originalnog zvuka i glazbe. ➇ [SHUFFLE] Za reprodukciju videozapisa slučajnim redoslijedom, odaberite [ON]. Napomene ➇ Podešenje opcije [PLAYBACK RANGE] se izbriše po završetku reprodukcije Highlight Playback. Savjeti ➇ Podešenja za Highlight Playback možete promijeniti tijekom njene primjene dodirom na ſ (OPTION). ➇ Promijenite li podešenja za Highlight Playback, njene scene će se odabirati ponovno. ➇ Promijenite li kategoriju [MUSIC] nakon odabira podešenja za [THEME], od sljedeći puta će se glazba za temu odabrati automatski. Pohranjivanje scenarija za Highlight Playback Dodirnite ſ (OPTION) t [ŝ SCENARIO SAVE] t [YES] tijekom Highlight Playback. ➇ Može se pohraniti najviše osam scenarija. Ako je pohranjeno već osam scenarija, na LCD zaslonu se prikazuje [HIGHLIGHT SCENARIO full. HIGHLIGHT SCENARIOS may be erased when the ŝ SCENARIO ERASE button is pressed.]. Dodirnite [ŝ SCENARIO ERASE] za brisanje neželjenih scenarija. Reprodukcija pohranjenog Highlight Playback scenarija Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [ŝ SCENARIO] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) i tipkama ư/Ǎ odaberite scenarij koji želite reproducirati te dodirnite ű. Napomene ➇ Ako se videozapisi iz scenarija Highlight Playback obrišu ili podijele, scenarij se reproducira uz preskakanje tih videozapisa. Snimanje/reprodukcija 33