Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Opis poruka upozorenja

Opis poruka upozorenja Ako se pojave sljedeće poruke na zaslonu, slijedite navedene upute. Medij za snimanje Internal memory format error. < HDD format error. ➇ Medij za snimanje ugrađen u kamkorder podešena je drugačije od standardnog formata. Ako izvedete [MEDIA FORMAT] (str. 79), možda ćete moći upotrebljavati kamkorder. Postupkom se brišu svi podaci u ugrađenom mediju za snimanje. Data error. ➇ Došlo je do greške tijekom očitavanja ili zapisivanja podataka na medij za snimanje ugrađen u kamkorder. ➇ Ako je ispred poruke indikator GPS-a, možda postoje problemi kod GPS prijemnika. Ponovno uključite kamkorder. (HDR-CX350VE/XR350VE) ➇ To se može dogoditi ako je kamkorder izložen udarcima. ➇ Možda neće biti moguća reprodukcija videozapisa snimljenih drugim uređajima. The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file? HD movie management information is damaged. Create new information? ➇ Oštećena je datoteka za upravljanje snimkama. Kad dodirnete [YES], kreira se nova datoteka s podacima o snimkama. Prethodno snimljene snimke na mediju ne mogu se reproducirati (Slikovne datoteke nisu oštećene). Ako izvršite [REPAIR IMG. DB F.] nakon kreiranja novih informacija, reprodukcija prethodno snimljenih snimaka postat će moguća. Ako to ne pomogne, kopirajte snimke pomoću priloženog softvera. There is no HD movie management information. Create new information? ➇ Snimanje ili reprodukcija nisu mogući jer ne postoje informacije o snimanju videozapisa slike high definition (HD) kvalitete. Ako dodirnete [YES], kreiraju se nove informacije o snimanju i možete snimati ili reproducirati videozapise high definition (HD) kvalitete. ➇ Možete snimati videozapise ili fotografije standard definition (STD) kvalitete. Inconsistencies found in Image Database File. Do you want to repair the Image Database File? The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File? Inconsistencies found in Image Database File. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the Image Database File? ➇ Datoteka s podacima o snimkama je oštećena i snimanje videozapisa i fotografija nije moguće. Dodirnite [YES] za njezin popravak. ➇ Možete snimati fotografije na memorijsku karticu. Buffer overflow ➇ Snimanje nije moguće jer je senzor za detekciju pada prepoznao niz padova kamkordera. Postoji li opasnost od kontinuiranog padanja, podesite [DROP SENSOR] na [OFF] i možda ćete moći ponovo snimati (str. 84). Recovering data. ➇ Kamkorder pokušava automatski obnoviti podatke ako zapisivanje podataka nije izvršeno pravilno. Cannot recover data. ➇ Zapisivanje podataka na medij na kamkorderu nije uspjelo. Izvršen je pokušaj obnavljanja podataka, ali nije uspio. 94

c Reinsert the memory card. ➇ Uložite memorijsku karticu nekoliko puta. Ako indikator trepće i nakon toga, memorijska kartica je možda oštećena. Pokušajte s drugom memorijskom karticom. c This memory card is not formatted correctly. ➇ Formatirajte memorijsku karticu (str. 79). Ne zaboravite da se formatiranjem memorijske kartice brišu svi snimljeni videozapisi i fotografije. e Still picture folder is full. Cannot record still pictures. ➇ Ne mogu se kreirati mape preko broja 999MSDCF. Na kamkorderu se ne mogu kreirati ili obrisati kreirane mape. ➇ Formatirajte memorijsku karticu (str. 79) ili izbrišite mape pomoću računala. Ostalo No further selection is possible. ➇ Možete odabrati do 100 snimaka odjednom kod: – Brisanja videozapisa/fotografija – Zaštite videozapisa/fotografija ili skidanja zaštite – Presnimavanja videozapisa – Kopiranja fotografija – Editiranja playliste s videozapisima high definition (HD) kvalitete Data protected. ➇ Pokušali ste obrisati zaštićene podatke. Isključite zaštitu podataka. This memory card may not be able to record or play movies. ➇ Upotrijebite memorijsku karticu preporučenu za ovaj kamkorder (str. 18). This memory card may not be able to record or play images correctly. ➇ Upotrijebite memorijsku karticu preporučenu za ovaj kamkorder (str. 18). Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged. ➇ Ponovno umetnite memorijsku karticu i slijedite upute na LCD zaslonu. Dodatne informacije 95