Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Reprodukcija snimaka na

Reprodukcija snimaka na TV prijemniku Reprodukcija snimaka na TV prijemniku Načini povezivanja i kvaliteta slike (high definition (HD) ili standard definition (STD)) koja se reproducira za zaslonu TV-a razlikuju se ovisno o vrsti TV-a koji spajate i priključnicama koje koristite. Spajanje na TV pomoću [TV CONNECT Guide] Kamkorder možete spojiti na TV jednostavno prema uputama iz [TV CONNECT Guide] prikazanih na LCD zaslonu. A Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje kamkordera. ➇ Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika. ➇ Dodirnete li [HINT], moći ćete vidjeti savjete za povezivanje ili promjenu postavki kamkordera. Priključnice na kamkorderu E Spojite kamkorder na TV. Ulazne priključnice na TV-u HDMI OUT priključnica B Uključite kamkorder i na LCD zaslonu dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [TV CONNECT Guide] (u kategoriji Τ [OTHERS]). ➇ Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 14). A/V Remote priključnica C Dodirnite [High Definition TV]. F Dodirnite ű t [YES]. ➇ Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala videozapisa, taj signal će prenositi standard definition (STD) kvalitetu slike. D Dodirnite ư/Ǎ za odabir ulazne priključnice za TV i zatim dodirnite ű. ➇ Prikazuje se način povezivanja. G Reproducirajte videozapise i fotografije na kamkorderu (str. 28) 36

Vrste spojnih kabela između kamkordera i TV-a Spajanje na high definition TV Komponentni A/V kabel (priložen) Kod spajanja na TV preko videorekordera ➇ Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.). HDMI kabel (opcija) (zelena) Y (plava) Pb/Cb (crvena) Pr/Cr (bijela) (crvena) Spajanje 16:9 (wide) ili 4:3 TV-a koji ne podržava high definition signal Komponentni A/V kabel (priložen) (zelena) Y (plava) Pb/Cb (crvena) Pr/Cr (bijela) (crvena) A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija) (žuta) A/V spojni kabel (priložen) (bijela) (crvena) (žuta) (bijela) (crvena) Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3) ➇ Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] ovisno o spojenom TV prijemniku (str. 81). Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu) ➇ Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera. Pri spajanju komponentnim A/V kabelom ➇ Spojite li samo komponentne video priključke, nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala spojite bijele i crvene priključke. Pri spajanju HDMI kabelom ➇ Koristite HDMI kabel s logom HDMI. ➇ Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju. ➇ Snimke sa zaštitom od kopiranja ne emitiraju se preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu. ➇ Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom načinu povezivanja. ➇ Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu drugog uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu. Pri spajanju A/V spojnim kabelom koji ima S VIDEO priključak ➇ Spojite li samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala spojite bijeli i crveni priključak u ulazne audiopriključnice TV-a. ➇ Taj način povezivanja pruža sliku veće razlučivosti nego povezivanje A/V spojnim kabelom. Snimanje/reprodukcija 37