Views
4 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Snimanje fotografija iz

Snimanje fotografija iz videozapisa ➇ Također, nemojte vaditi memorijsku karticu dok dijelite videozapise na njoj. ➇ Može se pojaviti malo odstupanje između mjesta gdje ste dodirnuli ǎ i stvarnog mjesta reza jer će kamkorder odabrati mjesto reza u intervalu od pola sekunde. ➇ Ako podijeliti originalan videozapis, videozapis dodan u playlistu će se također podijeliti. ➇ Ako je podijeljeni videozapis uključen u Highlight Playback scenarij (str. 33), videozapis se briše i iz scenarija. ➇ Kamkorder omogućuje samo jednostavno editiranje. Za naprednije editiranje koristite isporučeni softver "PMB". Savjet ➇ Možete podijeliti videozapis dok se prikazuje na zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ OPTION MENU. 1 Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PHOTO CAPTURE] (u kategoriji Υ [EDIT]). Prikazuje se zaslon [PHOTO CAPTURE]. 2 Dodirnite videozapis iz kojeg želite snimati. Započinje reprodukcija odabranog videozapisa. 3 Dodirnite ǎ na mjestu gdje želite snimiti fotografiju. Reprodukcija se pauzira. Pauza i reprodukcija se izmjenjuje pritiskom na ǎ. Preciznije podesite mjesto snimanja nakon odabira točke pomoću ǎ. Povratak na početak odabranog videozapisa 4 Dodirnite Ż. Kad je snimanje završeno, zaslon se vraća na pauzu. ➇ Snimljena fotografija se pohranjuje na medij za snimanje odabran u [PHOTO MEDIA SET] (str. 17). ➇ Za nastavak snimanja, dodirnite ǎ i zatim ponovite postupak od koraka 3. ➇ Za snimanje fotografije iz drugog videozapisa, dodirnite Ż i ponovite postupak od koraka 2. 42

5 Dodirnite Ż t Ų. Presnimavanje/kopiranje videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije na memorijsku karticu Napomene ➇ Veličina fotografije je određena fiksno ovisno o kvaliteti slike videozapisa: – [& 2.1M] s high definition (HD) kvalitetom slike – [ 0.2M] u formatu 16:9 (wide) sa standard definition (STD) kvalitetom slike – [VGA(0.3M)] u formatu 4:3 sa standard definition (STD) kvalitetom slike ➇ Na mediju za snimanje na kojeg želite pohraniti fotografije mora biti dovoljno slobodnog prostora. ➇ Datum i vrijeme snimanja fotografija jednaki su datumu i vremenu snimanja videozapisa. ➇ Ako videozapis iz kojeg snimate nema datum, datum i vrijeme snimanja odgovarat će trenutku kada ste fotografiju snimili iz videozapisa. ➇ Ne možete snimiti fotografiju iz videozapisa snimljenog na memorijsku karticu (HDR- CX305E). Presnimavanje videozapisa Videozapise pohranjene na medij za snimanje ugrađen u kamkorder možete presnimiti na memorijsku karticu. Prije tog postupka uložite memorijsku karticu u kamkorder. Napomene ➇ Kad snimite videozapis na memorijsku karticu prvi put, kreirajte datoteku s podacima o snimkama tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show others] t [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]) t [MEMORY CARD]. ➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera kako biste spriječili da se kamkorder isključi tijekom presnimavanja. Savjet ➇ Presnimavanje ne utječe na originalan videozapis. ➇ Presnimit će se sve snimke uvrštene u playlistu. ➇ Snimke snimljene pomoću ovog kamkordera i pohranjene na medij za snimanje nazivaju se "originali". A Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [MOVIE DUB] (u kategoriji Υ [EDIT]). Prikazuje se zaslon [MOVIE DUB]. Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera 43