Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

14

3 EEN AANTREKKELIJKE EN VERNIEUWENDE POLITIEZONE

Ieder jaar wil onze politiezone werk maken van een aantal

bijzondere punten bij het opstellen van de jaarlijkse begroting.

Het algemene beleid, geïntroduceerd in het begin van

2011, richtte de aandacht voornamelijk op de drie volgende

Een rekruteringsbeleid dat zijn vruchten afwerpt

Het rekruteringsprobleem in de Brusselse politiezones

stond centraal in 2010. Teneinde dit te verhelpen heeft onze

politiezone meerdere projecten geleid met het oog op de

bevordering van de rekrutering van politiefunctionarissen.

Meerdere informatiecampagnes werden georganiseerd.

Een grote rekruteringsbeurs “Go for Police@Brussels” vond

plaats op de Heizel op 12 februari 2011 in samenwerking

met verschillende partners.

Uiteraard mogen we ons promoteam niet vergeten. Die

hebben zich eveneens extra ingezet in de politiescholen

over het ganse land om de jonge aspiranten te overtuigen

om onze zone te vervoegen. Dit doen ze door onze zone

op een dynamische manier te presenteren, kortom het

promoteam vormt een ontegensprekelijke meerwaarde

voor onze zone. Eén van de doelstellingen was ook het

bevorderen van de aanwerving van personen afkomstig

uit het Brussels gewest omdat zij over een meer specifieke

kennis beschikken van het grondgebied en de inwoners.

Dankzij deze proactieve rekruteringspolitiek is de politiezone

in 2011 kunnen overgaan tot de aanwerving van 26

agenten van politie. Dit laat ons niet alleen toe om de direc-

300

250

200

150

100

50

0

Evolutie Evolution van het de personeelsbestand l'effectif des agents agenten de police van politie

226

thema’s: optimalisatie van de rekruteringspolitiek, de verdere

ontwikkeling van de territoriale herstructurering opgestart

in 2009 en tenslotte de modernisering van de uitrusting.

tie verkeer te versterken, maar eveneens het aantal agenten

aanwezig in de wijkcommissariaten.

272

28 4

Oprichting Création de van la de zone zone 31 december décembre 2010 31 december décembre 2011

More magazines by this user
Similar magazines