Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

56

8.2 DIRECTIE PREVENTIE EN BIJSTAND (PREV)

Voor repressie komt preventie en dat is de kernopdracht van deze directie. Naast

de preventie die dagelijks door de politie wordt verzekerd tijdens hun patrouilles,

wordt de conceptuele dimensie van preventie ontwikkeld door de Directie

preventie en bijstand. De vijf cellen van deze directie pakken elk een specifiek

aspect van preventie aan. De eerste cel, genaamd de “Kern”, bestaat uit twee

personen die zich bezighouden met het toezicht op de bestaande projecten en

met de uitwerking van nieuwe projecten.

In 2011 werden er vele projecten opgestart. Zo is er de

procedure “gezien en onderzocht”. Dit is een samenwerking

met een aantal ziekenhuizen in Brussel waar de politie

prioriteit krijgt voor het onderzoeken van een aangehouden

persoon voor deze in de cel gaat. Deze procedure vermindert

de duur van interventies. Ook de strijd tegen homofobe

aanvallen was een belangrijk project in 2011. Het doel is om

het belang van het indienen van een klacht te benadrukken,

maar ook om onze medewerkers te informeren over dit

groeiende probleem.

Tevens werd ook een netwerk opgericht met de verantwoordelijken

inzake preventie van de belangrijkste politiezones

van het land (namelijk de zes politiezones van Brussel, Antwerpen,

Charleroi, Luik en Gent). Hierdoor wordt de uitwisseling

van best practices en de formalisering van contacten

tussen de verschillende korpsen op het gebied van preventie

mogelijk gemaakt.

De cel overlegassistenten ondersteunt de dialoog tussen politiemensen

en de bevolking in de ruimste zin van het woord.

Ze ontwikkelen vertrouwensrelaties met verschillende bevolkingsgroepen

en ze zijn aanwezig op het terrein bij bepaalde

gebeurtenissen.

Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep van deze directie.

Er bestaat een cel die zich enkel en alleen hierop focust:

de cel verkeersopvoeding. In een volledig uitgerust mobiel

en vast verkeerspark wordt kinderen aangeleerd hoe ze zich

in het verkeer moeten gedragen als voetganger, fietser of bestuurder

van een go-kart. Het mobiele verkeerspark is aanwezig

op evenementen zoals 21 juli en het slotfeest van het

peterschap van de scholen.

De techno-preventieadviseurs geven technische adviezen

om het risico op inbraak te verminderen. Deze tips worden

verstrekt aan particulieren tijdens beurzen of thuis maar

Kader op 31 december 2011

2 inspecteurs

6 agenten

15 CALog’s

eveneens aan diverse instanties die dit wensen. Deze raadgevers

leiden eveneens bepaalde personeelsleden op om

voortdurend hun interne netwerk te ontwikkelen.

De laatste cel is het bureau voor slachtofferhulp. De psychologen

en criminologen die deel uitmaken van deze dienst

sensibiliseren het personeel m.b.t. het onthaal van slachtoffers.

Tevens garanderen zij een eerstelijnshulp en een psychologische

opvang van slachtoffers van criminele feiten.

Om een nog betere dienstverlening te garanderen zal dit

bureau in 2012 volledig gedecentraliseerd worden naar de

wachtdiensten. Ook moet erop gewezen worden dat de Directie

preventie en bijstand de preventie coördineert op het

gebied van de veiligheid en de preventiecontracten, evenals

de preventie en de strategische plannen van de stad Brussel

en de gemeente Elsene.

Verkeersopvoeding 2010 2011

Aantal scholen 16 14

Aantal leerlingen 2 955 2 326

Aantal deelnemers aan bijkomende opleidingen 3 861 3 893

Technopreventie 2010 2011

Bezoeken 328 282

Aanwezigheden op salons en evenementen (aantal dagen) 17 18

Vergaderingen, werkgroepen, opleidingen 84 99

Infosessies (halve dagen) 21 34

Toezicht tijdens vakantiedagen (aantal dagen) 43 46

More magazines by this user
Similar magazines