Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

INLEIDING VAN DE KORPSCHEF

Beste lezers,

Beste medewerkers,

Beste collega’s,

Graag stel ik u het activiteitenverslag 2011 van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene voor. Naar goede gewoonte

proberen wij u een zo goed mogelijk idee te geven van het werk dat het afgelopen jaar werd verwezenlijkt door

de 2 600 medewerkers van dit politiekorps. Tevens willen wij u met dit activiteitenverslag iets bijbrengen over de

verschillende politiediensten, onze beveiligingsacties en de uitdagingen waarmee ons politiekorps het afgelopen jaar

geconfronteerd werd. Daarnaast laat dit jaarrapport ons ook toe om u te laten kennismaken met de interne en externe

evenementen die ons zijn bijgebleven. Tenslotte willen wij u voorstellen aan enkele personeelsleden die graag meer

vertellen over de dagelijkse werking van hun dienst.

Het afgelopen jaar was een jaar rijk aan nieuwe inbreng. Eerst en vooral verwelkomden we 79 nieuwe rekruten die de

Directie interventies & operationele bijstand en de Directie verkeer versterkten. Het bewijs dat de rekruteringspolitiek

van onze zone haar vruchten afwerpt. Verder werd er binnen de territoriale veiligheidsbrigade die actief is op het

grondgebied van de eerste en de vijfde afdeling van district 1 , een nieuwe fietsbrigade opgericht: de Euro-bikers. Deze

politiemannen en -vrouwen patrouilleren op de fiets in de Europese wijk om zo de toegankelijkheid en de nabijheid

van de politie te bevorderen.

Opdat we onze opdrachten op de meest optimale manier en in een klimaat van collegialiteit zouden kunnen uitvoeren

werd er binnen onze zone een nieuwe dienst opgericht, namelijk de interne dienst voor preventie en bescherming op

het werk (IDPBW). Zoals de naam al doet vermoeden, ijvert de IDPBW voor het welzijn op het werk door middel van

interventies en geïndividualiseerde bijstand aan elk personeelslid die geconfronteerd wordt met pesterijen, geweld of

conflicten op het werk. Ik zal dus niet verder uitwijden over de nieuwigheden die onze zone de afgelopen 365 dagen

heeft gekend.

De mannen en vrouwen binnen dit politiekorps Brussel HOOFDSTAD Elsene ijveren met hart en ziel voor “een politie

dichtbij de burger”. Daarom wil ik hen in deze inleidende tekst nadrukkelijk bedanken door mijn waardering uit te

drukken voor het professionalisme en de inzet die zij dagelijks tonen.

Guido Van Wymersch

Korpschef

7

More magazines by this user
Similar magazines