Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

36

Lokaal informatiekruispunt (JUD/LIK)

Processen- verbaal gerechtelijk niet-verkeer 2010 2011

Processen- verbaal gerechtelijk niet-verkeer 174 222 164 000

Vereenvoudigde processen-verbaal 45 674 53 710

-> Aanvankelijk 42 389 48 912

-> Navolgend 3 285 4 798

Klassieke processen-verbaal 91 521 64 263

-> Aanvankelijk 18 559 14 875

-> Navolgend 72 962 49 388

Processen-verbaal APO1 30 631 31 750

-> Aanvankelijk 14 102 15 281

-> Navolgend 16 529 16 469

Gemeentelijke administratieve sancties 6 396 5 948

-> Aanvankelijk 6 150 5 746

-> Navolgend 246 202

Zachte informatie 2010 2011

Informatief rapport (RIR) 1 524 1 269

Administratief rapport (RAR) 637 688

Dossier (DOS) 385 416

Recherche- en informatiebulletin (RIB) 845 720

Briefwisseling 3 915 1 900

Beheer en aanpassing van de profielen 3 000 3 000

Fotopanels samengesteld voor het korps 1 150 1 150

ACT-documenten (formulier dat de uitvoering van de gerechtelijke verplichtingen aankondigt) - 333

Inkomende zachte informatie (INO) - 390

6.4 DIRECTIE ADMINISTRATIEVE POLITIE (ADM) Kader op 31 december 2011

De Directie administratieve politie is een steundienst die samengesteld is uit vier

cellen. Tot 2007 bestond deze enkel uit de cellen “horeca” en “wapens”. Vervolgens

werd de directie vervolledigd met een derde cel die zich bezig hield met de

identificatie van taggers. In 2011, werd de dienst uitgebreid met het Herscham-

team. Deze onderafdeling maakte voordien deel uit van de Directie preventie en

bijstand en vervoegde vervolgens ADM, waarmee het team inmiddels in symbiose

samenwerkt.

De eerste cel, “horeca”, buigt zich over diverse dossiers die

betrekking hebben op de controle van etablissementen uit

de sector, maar ook op milieuzaken, overlast, verlaten en/of

slecht omheinde gebouwen, bewaking, alarmen, kansspelen,

aanvragen voor het installeren van camera’s, …. De dienst verleent

ook juridisch advies en behandelt de correspondentie

over de dossiers “speciale wetten”, met name die wetten die

gaan over de wettelijke beschikkingen die niet opgenomen

zijn in het Strafwetboek. De cel “horeca” is eveneens erg actief

op het gebied van administratieve sancties.

De cel “wapens” volgt het administratieve luik inzake wapens

op. Ze levert vergunningen af, voert in het centraal wapenregister

(CWR) gegevens in en stelt onderzoeken in naar verdwijningen

hieromtrent. Graffiti en tags zijn een vorm van

overlast die onze straten ontsieren en burgers, toeristen en

1 Ambtshalve Politioneel Onderzoek

3 commissarissen

2 hoofdinspecteurs

14 inspecteurs

3 CALog’s

passanten erg storen. Het probleem wordt binnen onze zone

beheerd door de cel “Tags”. Dankzij de waakzaamheid van de

patrouilles kan deze cel haar actieveld sterk uitbreiden. Dankzij

de “tagotheek” waarover ze beschikt, kan ze een groot

aantal graffiti en tags opzoeken, klasseren et inventariseren.

Op dit gebied kunnen we ook rekenen op een samenwerking

en een partnerschap van cruciaal belang tussen de verschillende

politiezones enerzijds en een aantal privébedrijven anderzijds.

De jongste van de cellen, het Herscham-team, heeft een

meer “sociaal” actiegebied. Men houdt zich bezig met de problematiek

van de daklozen en de zogenoemde minderheidsgroepen.

Patrouilles te voet en in burger beheersen het dagelijks

werk van deze medewerkers. Luisterbereid en steeds

beschikbaar ontvangen ze zonder aarzelen de allerarmsten

en trachten ze telkens een oplossing te vinden om, al was het

maar voor één nacht, hun leven wat aangenamer te maken.

More magazines by this user
Similar magazines