3 januari 1928. Drie Surinaamse verstekelingen komen aan in ...

ooijevaar.info

3 januari 1928. Drie Surinaamse verstekelingen komen aan in ...

101

Afb. 5.2 Advertentie voor de Negro Melody Club, De Nieuwe Haagsche, 1933

Scheveningen kreeg een Negro Melody Club, in Den Haag opende The Shim Sham

Negro Club en in de Wagenstraat te Amsterdam, op een steenworp afstand van het

concurrerende Negro Palace, verrees The Negro Kit Cat Club. ‘Een goedkope

negerkroeg,’ schreef De Jazzwereld, ‘waar de bediening uitsluitend door negers

geschiedt, de cliëntèle soms voor een groot deel uit negers bestaat en de muziek

ten slotte door een “coloured” orkest wordt geleverd.’

Een langdurig succes was deze curieuze clubs niet beschoren. Binnen een jaar

na de oprichting gingen ze één voor één ter ziele, maar dat lag niet aan de

exploitanten. De muziek was evenmin schuldig aan het echec. De oorzaak stak in

de bedenkelijke life style die het bevoegd gezag aan habitués en musici toeschreef.

Ruim een maand nadat The Negro Kit Cat Club en Negro Palace het uitgaanscentrum

verrijkten, wees politiecommissaris H.J. Versteeg de Amsterdamse burgemeester

W. de Vlugt op het ‘zwarte gevaar’ dat volgens hem van de etablissementen te

duchten viel. Per brief onthulde Versteeg op 7 december 1936 dat in de

‘negercabarets’ meestal de kennismaking begon tussen Surinamers en meisjes of

jonge vrouwen die zich ‘voor deze relaties maar al te gevoelig toonden’. Het gevolg

was veelal ‘een bezoek aan particuliere woning of rendez-vous en het plegen van

ontucht, met alle gevolgen vandien’.

Elf dagen later, op 18 december 1936, rapporteerde de commissaris ‘dat het

kwaad der negercabarets inderdaad zeer ernstig moet worden genomen’. Op de

avond van de vijftiende december hadden twee rechercheurs twee meisjes van

vijftien en zestien jaar - ‘HBS-leerlingen van vrij goede huize’ - in de club

Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980

Similar magazines