Views
9 months ago

Aytek Sever - Panorama

Aytek Sever, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com MASALSILIK Seyir taraçasından bakıyor. Kenti küçük küçük aralıklarda inceliyor. Manzara üzerinde odaklandığı, sonra geri çekildiği noktalar var. Şu an bu taraçada bir tek o olduğu için, kendini kimseye göre ayarlamak zorunda değil; uzunca kalış süresini yadırgayacak kimse yok. Yalnızca kendisi kimi uzatmalardan, oyalanmalardan huzursuzluk duyuyor. Taraçanın parmaklıklarına yaslanarak, görmek istediği bölgeye doğru bakıyor. Gözlerini kısıyor. Tatmin olmamış olacak ki, bir adım geri çekiliyor. Elleri belinde. Hem sık sık dikkat kesiliyor, hem de sanki dikkati kolayca dağılıyor. Çeşitli görüş açıları ve perspektifler yakalamak ister ve bunu yaparken huysuzlanır gibi bir hali var. Onun bu seyir eyleminin ne gibi bir deneyime karşılık geldiğini çözebilmek için kafasının içine girmek gerek. Rastgele üç dağınık nokta alıyor, onların aralarındaki dilimleri tarıyor: Ama bütünleştiremiyor bu üç dilimi. Sonra, çeşitli atipik şekillerde kesitler seçiyor manzaradan, birinde aradığını bulamayınca diğerine, sonra bir diğerine bakıyor. 106

www.isaretatesi.com Bunlardan bir içerik elde edebiliyor mu belli değil. Sonra, kentin merkezini belirleyen hat boyunca ilerlerken, kuzeydoğu yönündeki çanağa varınca, oradan bir kuytu izlenimi toplamaya çalışıyor. Aynı çanaktan ileri geri, iki yönde, tekrar tekrar geçiyor. Sanki bununla, baktığı yay üzerindeki alanları yakıp kavuruyor, çölleştiriyor. Yine de vazgeçmiyor. Dört odak alıyor kendine, aralarında belli bir hücumun koridorlarını açıyor; çınlamalar, manyetik sol anahtarları, tarçın rüzgârları, klarnet orkideleriyle karşılık arıyor. Ama basit bir doğu-batı kapanışı, rutin bir örtülme hissi, tek-renk bir ses armonisi seçebiliyor sadece. Sönük duyumlarla kaplanıyor ölü zemin. Manzarada bir masalsılıktır uyandırmaya çalıştığı, – orada olmayan. Eskinin izlenimleriyle ve bir sabit fikrin ısrarlarıyla zorluyor; içgüdünün ardı ardına U dönüşleriyle aynı çemberi sonuçsuzca dolaylıyor. Oysa ya oradadır (manzarayı görülmeye değer kılacak olan) masalsılık ve görülür, – ya da orada değildir ve görme oyunlarıyla, denemelerle, dağarcıktan kopyalamalarla var kılınamaz. 107