Views
5 years ago

ŠKODA Superb INSTRUKCJA OBSŁUGI - Media Portal - Škoda Auto

ŠKODA Superb INSTRUKCJA OBSŁUGI - Media Portal - Škoda Auto

12 Wskaźniki i lampki

12 Wskaźniki i lampki kontrolne Wskaźnik ilości paliwa Wskaźnik ilości paliwa 6 ⇒ rys. 2 działa tylko przy włączonym zapłonie. Pojemność zbiornika paliwa wynosi około 60 litry. Jeżeli wskazówka dojdzie do znaku rezerwy, w zestawie wskaźników włącza się symbol ostrzegawczy . Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około 10,5 litrów paliwa. Symbol ten przypomina kierowcy o konieczności zatankowania. Na wyświetlaczu centralnym wyświetla się komunikat: Please refuel (Zatankuj paliwo)! (Proszę zatankować!) Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. OSTROŻNIE Nigdy nie dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Nierównomierne podawanie paliwa może być przyczyną nierównej pracy silnika. Niespalone paliwo przedostaje się wtedy do układu wydechowego i może uszkodzić katalizator. Informacja Po zatankowaniu do pełna przy dynamicznym stylu jazdy (np. liczne zakręty, hamowanie, jazda pod górę i z góry) może dojść do tego, że wskaźnik ilości paliwa będzie pokazywał stan niższy o około jedną podziałkę. Przy zatrzymaniu lub spokojnej jeździe wyświetli się prawidłowe wskazanie ilości paliwa. Takie zjawisko nie świadczy o błędzie. Licznik przebiegu kilometrów samochodu Informacja o przebytej odległości jest podawana w kilometrach (km). W niektórych krajach jednostką miary jest „mila“. Przycisk kasowania Naciśnięcie przycisku kasowania 7 ⇒ Strona 10 przez 1 sekundę powoduje skasowanie licznika dziennego przebiegu. Licznik przebiegu dziennego samochodu (trip) Licznik dziennego przebiegu podaje odległość, która została pokonana od ostatniego wyzerowania licznika – z dokładnością do 100 m lub do 1/10 mili. Licznik przebiegu kilometrów samochodu Licznik przebiegu wskazuje całkowity przebieg samochodu w kilometrach lub w milach. Sygnalizacja uszkodzenia W razie wystąpienia usterki w zestawie wskaźników na wyświetlaczu pojawia się na stałe napis Error (Błąd). Usunięcie usterki należy jak najszybciej zlecić fachowej stacji obsługi. UWAGA Z powodów bezpieczeństwa licznika dziennego przebiegu nie należy kasować podczas jazdy! Informacja Przy włączeniu w samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny drugiego widoku prędkości w mph lub w km/h będzie on widoczny zamiast licznika przebiegu kilometrów samochodu. Wskaźnik okresów międzyobsługowych Rys. 3 Wskaźnik okresów międzyobsługowych: informacja Wygląd wyświetlacza może się nieznacznie różnić w zależności od wyposażenia samochodu. Wskaźnik okresów międzyobsługowych Przed osiągnięciem terminu wizyty w serwisie zawsze po włączeniu zapłonu wyświetli się symbol klucza oraz wskazanie pozostałych kilometrów ⇒ rys. 3. Jednocześnie wyświetli się wskazanie ilości dni pozostałych do kolejnego terminu wizyty w serwisie. £

Na wyświetlaczu centralnym wyświetla się komunikat: Service in ... km or... days. (Przegląd za ... km lub ... dni). Wyświetlana liczba kilometrów lub dni zmniejsza się do nadejścia terminu obsługi co 100 km bądź co jeden dzień. Gdy nadejdzie termin wykonania przeglądu, zaczyna migać symbol klucza na wyświetlaczu i wyświetla się symbol klucza oraz napis Service (Serwis). Na wyświetlaczu centralnym wyświetla się komunikat: Service now! (Serwis teraz!) Informacja o kilometrach i dniach do następnej obsługi serwisowej Pozostałą odległość oraz ilość dni do następnej wizyty w serwisie można wyświetlić w dowolnym momencie za pomocą przycisku 3 ⇒ Strona 10. Na wyświetlaczu przez 10 sekund wyświetli się symbol klucza , a także wskazanie pozostałych kilometrów. Jednocześnie wyświetli się wskazanie ilości dni pozostałych do kolejnego terminu wizyty w serwisie. W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny wskazanie wyświetlić w następującym menu Settings (Ustawienia) ⇒ Strona 20. Na wyświetlaczu centralnym przez 10 sekund wyświetla się: Service in ... km or... days. (Przegląd za ... km lub ... dni). Kasowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych Wskaźnik okresów międzyobsługowych można skasować dopiero wtedy gdy na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetli się komunikat serwisowy lub co najmniej jedno ostrzeżenie. Kasowanie najlepiej zlecić fachowej stacji obsługi. Fachowa stacja obsługi: ● po wykonaniu odpowiedniej obsługi serwisowej kasuje pamięć wskaźnika, ● wpisuje wykonane czynności do Książki obsługi, ● z boku tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy nalepia naklejkę, na której jest podany termin kolejnej obsługi serwisowej. Wskaźnik okresów międzyobsługowych można również skasować za pomocą przycisku kasowania 7 ⇒ Strona 10. W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny wskazanie wyświetlić w następującym menu Settings (Ustawienia) ⇒ Strona 20. Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jazdy OSTROŻNIE Zalecamy, aby samodzielnie nie kasować wskaźnika okresów międzyobsługowych – może to spowodować złe ustawienie tego wskaźnika, a w efekcie nawet uszkodzenie samochodu. Informacja ● Nigdy nie kasować komunikatów między okresami międzyobsługowymi, ponieważ spowoduje to wyświetlanie fałszywych informacji. ● Po odłączeniu akumulatora wartości wskaźnika okresów międzyobsługowych pozostają zachowane. ● Gdy po zakończeniu naprawy nastąpi wymiana zestawu wskaźników, w liczniku wskaźnika okresów międzyobsługowych należy wprowadzić prawidłowe wartości. Wykona to na Państwa zlecenie fachowa stacja obsługi. ● W samochodzie ze zmiennym okresem międzyobsługowym (QG1), komunikaty o przeglądach będą się wyświetlały tak, jak w samochodach ze stałym okresem międzyobsługowym (QG2). Z tego powodu wskaźnik okresów międzyobsługowych zalecamy kasować tylko u autoryzowanego partnera handlowego ŠKODY, który zerowanie go wykona testerem samochodowym. ● Wyczerpujące informacje na temat okresów międzyobsługowych są podane w broszurze „Książka obsługi”. Zegar cyfrowy Zegar nastawić przyciskami 3 i 7 ⇒ rys. 2. Za pomocą przycisku 3 wybrać wskazanie, które zostanie zmienione, a następnie przyciskiem 7 wykonać zmianę. W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny ustawienie czasu można przeprowadzić w menu Time (Czas) ⇒ Strona 20. UWAGA Ze względów bezpieczeństwa zegara nie wolno nastawiać podczas jazdy, a tylko gdy samochód stoi! Wskazówki eksploatacyjne Wskaźniki i lampki kontrolne Pomoc w razie awarii Dane techniczne 13

 • Page 1: SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb INSTRUK
 • Page 4 and 5: 2 Wprowadzenie Dokumentacja samocho
 • Page 6 and 7: 4 Indeks Układ poduszek bezpiecze
 • Page 8 and 9: 6 Układ niniejszej instrukcji obs
 • Page 10 and 11: 8 Kokpit Rys. 1 Kokpit
 • Page 12 and 13: 10 Wskaźniki i lampki kontrolne Ws
 • Page 16 and 17: 14 Wskaźniki i lampki kontrolne Ja
 • Page 18 and 19: 16 Wskaźniki i lampki kontrolne W
 • Page 20 and 21: 18 Wskaźniki i lampki kontrolne Wy
 • Page 22 and 23: 20 Wskaźniki i lampki kontrolne Gd
 • Page 24 and 25: 22 Wskaźniki i lampki kontrolne Wy
 • Page 26 and 27: 24 Wskaźniki i lampki kontrolne UW
 • Page 28 and 29: 26 Wskaźniki i lampki kontrolne Je
 • Page 30 and 31: 28 Wskaźniki i lampki kontrolne UW
 • Page 32 and 33: 30 Wskaźniki i lampki kontrolne La
 • Page 34 and 35: 32 Odryglowanie i zaryglowanie Odry
 • Page 36 and 37: 34 Odryglowanie i zaryglowanie Komf
 • Page 38 and 39: 36 Odryglowanie i zaryglowanie Elem
 • Page 40 and 41: 38 Odryglowanie i zaryglowanie Awar
 • Page 42 and 43: 40 Odryglowanie i zaryglowanie Pokr
 • Page 44 and 45: 42 Odryglowanie i zaryglowanie Obs
 • Page 46 and 47: 44 Odryglowanie i zaryglowanie Awar
 • Page 48 and 49: 46 Odryglowanie i zaryglowanie W ja
 • Page 50 and 51: 48 Odryglowanie i zaryglowanie Info
 • Page 52 and 53: 50 Odryglowanie i zaryglowanie Elek
 • Page 54 and 55: 52 Odryglowanie i zaryglowanie Otwi
 • Page 56 and 57: 54 Światła i widoczność Świat
 • Page 58 and 59: 56 Światła i widoczność Informa
 • Page 60 and 61: 58 Światła i widoczność Świat
 • Page 62 and 63: 60 Światła i widoczność Włącz
 • Page 64 and 65:

  62 Światła i widoczność Lampki

 • Page 66 and 67:

  64 Światła i widoczność Wyjmowa

 • Page 68 and 69:

  66 Światła i widoczność Informa

 • Page 70 and 71:

  68 Światła i widoczność ● Ost

 • Page 72 and 73:

  70 Światła i widoczność Obowią

 • Page 74 and 75:

  72 Światła i widoczność Informa

 • Page 76 and 77:

  74 Siedzenia i schowki Regulacja po

 • Page 78 and 79:

  76 Siedzenia i schowki Aby można b

 • Page 80 and 81:

  78 Siedzenia i schowki Składanie o

 • Page 82 and 83:

  80 Siedzenia i schowki Wentylowane

 • Page 84 and 85:

  82 Siedzenia i schowki Siatki do mo

 • Page 86 and 87:

  84 Siedzenia i schowki OSTROŻNIE N

 • Page 88 and 89:

  86 Siedzenia i schowki Dzielenie ba

 • Page 90 and 91:

  88 Siedzenia i schowki Siatka oddzi

 • Page 92 and 93:

  90 Siedzenia i schowki Obciążenie

 • Page 94 and 95:

  92 Siedzenia i schowki Zapalniczka,

 • Page 96 and 97:

  94 Siedzenia i schowki Schowek po s

 • Page 98 and 99:

  96 Siedzenia i schowki Podłokietni

 • Page 100 and 101:

  98 Siedzenia i schowki UWAGA ● Po

 • Page 102 and 103:

  100 Klimatyzacja Klimatyzacja Wprow

 • Page 104 and 105:

  102 Klimatyzacja Obsługa Rys. 110

 • Page 106 and 107:

  104 Klimatyzacja UWAGA Zamknięty o

 • Page 108 and 109:

  106 Klimatyzacja Gdy w przycisku DU

 • Page 110 and 111:

  108 Klimatyzacja ● Po wyłączeni

 • Page 112 and 113:

  110 Klimatyzacja Wskazanie lampki k

 • Page 114 and 115:

  112 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 116 and 117:

  114 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 118 and 119:

  116 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 120 and 121:

  118 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 122 and 123:

  120 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 124 and 125:

  122 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 126 and 127:

  124 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 128 and 129:

  126 Przygotowanie do jazdy i jazda

 • Page 130 and 131:

  128 Automatyczna skrzynia biegów W

 • Page 132 and 133:

  130 Automatyczna skrzynia biegów U

 • Page 134 and 135:

  132 Automatyczna skrzynia biegów Z

 • Page 136 and 137:

  134 Komunikacja Komunikacja Kierown

 • Page 138 and 139:

  136 Komunikacja do używanego telef

 • Page 140 and 141:

  138 Komunikacja UWAGA W razie trans

 • Page 142 and 143:

  140 Komunikacja Przycisk Akcja Funk

 • Page 144 and 145:

  142 Komunikacja Wyłączanie obsłu

 • Page 146 and 147:

  144 Komunikacja W pojazdach wyposa

 • Page 148 and 149:

  146 Komunikacja Przycisk Akcja Funk

 • Page 150 and 151:

  148 Komunikacja Settings (Ustawieni

 • Page 152 and 153:

  150 Komunikacja - W przyłączanym

 • Page 154 and 155:

  152 Bezpieczeństwo bierne Bezpiecz

 • Page 156 and 157:

  154 Bezpieczeństwo bierne ● Opar

 • Page 158 and 159:

  156 Pasy bezpieczeństwa Pasy bezpi

 • Page 160 and 161:

  158 Pasy bezpieczeństwa Jak prawid

 • Page 162 and 163:

  160 Układ poduszek bezpieczeństwa

 • Page 164 and 165:

  162 Układ poduszek bezpieczeństwa

 • Page 166 and 167:

  164 Układ poduszek bezpieczeństwa

 • Page 168 and 169:

  166 Układ poduszek bezpieczeństwa

 • Page 170 and 171:

  168 Układ poduszek bezpieczeństwa

 • Page 172 and 173:

  170 Bezpieczne przewożenie dzieci

 • Page 174 and 175:

  172 Bezpieczne przewożenie dzieci

 • Page 176 and 177:

  174 Bezpieczne przewożenie dzieci

 • Page 178 and 179:

  176 Bezpieczne przewożenie dzieci

 • Page 180 and 181:

  178 Inteligentna technika UWAGA Dzi

 • Page 182 and 183:

  180 Inteligentna technika Również

 • Page 184 and 185:

  182 Inteligentna technika UWAGA ●

 • Page 186 and 187:

  184 Inteligentna technika Informacj

 • Page 188 and 189:

  186 Jazda a ochrona środowiska Kat

 • Page 190 and 191:

  188 Jazda a ochrona środowiska Ogr

 • Page 192 and 193:

  190 Jazda a ochrona środowiska zł

 • Page 194 and 195:

  192 Jazda z przyczepą Jazda z przy

 • Page 196 and 197:

  194 Konserwacja i pielęgnacja samo

 • Page 198 and 199:

  196 Konserwacja i pielęgnacja samo

 • Page 200 and 201:

  198 Konserwacja i pielęgnacja samo

 • Page 202 and 203:

  200 Paliwo Paliwo Benzyna Benzyna b

 • Page 204 and 205:

  202 Paliwo OSTROŻNIE Do poprawy p

 • Page 206 and 207:

  204 Sprawdzanie i dolewanie UWAGA

 • Page 208 and 209:

  206 Sprawdzanie i dolewanie - Odpow

 • Page 210 and 211:

  208 Sprawdzanie i dolewanie OSTROŻ

 • Page 212 and 213:

  210 Sprawdzanie i dolewanie Podczas

 • Page 214 and 215:

  212 Sprawdzanie i dolewanie Eksploa

 • Page 216 and 217:

  214 Sprawdzanie i dolewanie OSTROŻ

 • Page 218 and 219:

  216 Koła i opony W przypadku opon

 • Page 220 and 221:

  218 Koła i opony UWAGA ● Należy

 • Page 222 and 223:

  220 Akcesoria, zmiany i wymiana cz

 • Page 224 and 225:

  222 Pomoc w razie awarii UWAGA Jeś

 • Page 226 and 227:

  224 Pomoc w razie awarii - Umieści

 • Page 228 and 229:

  226 Pomoc w razie awarii Podnoszeni

 • Page 230 and 231:

  228 Pomoc w razie awarii Składniki

 • Page 232 and 233:

  230 Pomoc w razie awarii Oba akumul

 • Page 234 and 235:

  232 Pomoc w razie awarii Najlepiej

 • Page 236 and 237:

  234 Bezpieczniki i żarówki Bezpie

 • Page 238 and 239:

  236 Bezpieczniki i żarówki Nr Odb

 • Page 240 and 241:

  238 Bezpieczniki i żarówki Nr Odb

 • Page 242 and 243:

  240 Bezpieczniki i żarówki Świat

 • Page 244 and 245:

  242 Bezpieczniki i żarówki - Naci

 • Page 246 and 247:

  244 Dane techniczne Dane techniczne

 • Page 248 and 249:

  246 Dane techniczne Wymiary Wymiary

 • Page 250 and 251:

  248 Dane techniczne Informacja ●

 • Page 252 and 253:

  250 Dane techniczne Silnik 1,8 l/11

 • Page 254 and 255:

  252 Dane techniczne Silnik 2,0 l/14

 • Page 256 and 257:

  254 Dane techniczne Silnik 1,6 l/77

 • Page 258 and 259:

  256 Dane techniczne Silnik 2,0 l/12

 • Page 260 and 261:

  258 Spis treści Spis treści A ABS

 • Page 262 and 263:

  260 Spis treści O Objaśnienia . .

 • Page 264 and 265:

  262 Spis treści U Ucha do mocowani

 • Page 266:

  ŠKODA stale pracuje nad rozwojem w

ŠKODA Superb INSTRUKCJA OBSŁUGI - Media Portal - Škoda Auto
ŠKODA Roomster INSTRUKCJA OBSŁUGI - Media Portal - Škoda ...
RADIO BLUES INSTRUKCJA OBSŁUGI - Media Portal - Škoda Auto
ŠKODA Superb והאחזקה התפעול ספר - Media Portal - Škoda Auto
radioodtwarzacz bolero instrukcja obsługi - Media Portal - Škoda Auto
A5_Octavia_UsersManual.pdf - Media Portal - Škoda Auto
Navigační systém Amundsen - Media Portal - Škoda Auto
Navigační systém Columbus - Media Portal - Škoda Auto
ŠkodaAuto AUTORÁDIO SWING - Media Portal - Škoda Auto
radioodtwarzacz samochodowy bolero - Media Portal - Škoda Auto
ŠKODA Roomster והאחזקה התפעול ספר - Media Portal - Škoda Auto
ŠKODA Fabia NÁVOD K OBSLUZE - Media Portal - Škoda Auto
ŠkodaSuperb AUTORÁDIO BOLERO - Media Portal - Škoda Auto
ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM - Media Portal - Škoda Auto
эксплуатация автомобиля - Media Portal - Škoda Auto
ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE - Media Portal - Škoda Auto
ŠKODA Fabia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ - Media Portal - Škoda Auto