10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

Billeentomologen

Eg

Bøg

Elm

Alm. røn

Poppel

Birk

Aksk

Pil

Skovfyr

Lind

Fuglekirsebær

Avnbøg

Spidsløn

Rødgran

Hestekastanje

Platan

Sommerfugleentomologen

Pil

Birk

Poppel

Bøg

Gran, fyr, lærk

Eg

El

Elm

Lind

Ask

Løn

Kirkebær

Hestekastanje

Røn

Ahorn

De populæreste er øverst!

Forvaltninger

Lind

Røn

Eg

Ask

Ahorn

Platan

Bøg

Avnbøg

Fuglekirsebær

Elm

Poppel

Hestekastanje

Birk

Nåletræer

Pil

Bytræer der giver en rig insektfauna

Hvilke bytræer skal man plante for at

gavne insektfaunaen mest muligt for

at skabe størst mulig biodiversitet?

Spørgsmålet er rejst til Skov & Landskabs

videntjeneste hvor insektspecialist

Hans Peter Ravn svarer.

Hvilken insektfauna der knytter sig

til de enkelte træarter, er ikke undersøgt

i Danmark, men i lande som England,

Slovakiet og Rusland. Desuden

har Ravn forhørt sig hos en bille-entomolog

og en sommerfugle-entomolog

om hvilke træarter de ønsker sig. De-

res lister er derefter sammenholdt med

forvaltningernes liste over valgte bytræer.

Der er stor forskel på valgene. Årsagen

er ifølge Ravn bl.a. at forvaltere af

bytræer helst vælger arter der så vidt

mulig er fri for insekter, f.eks. bladlus

der giver honningdug på bilerne og

sommerfugle hvis larver laver huller i

bladene. Noget af det der giver mest

biodiversitet, skriver han, er gamle

træer, der får lov og plads til først at

leve og derefter forgå. sh

GRØNT MILJØ 10/2011 11

More magazines by this user
Similar magazines