10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

30

BAGHAVEN 10

Norskepartiet

Med lidt god vilje ligner det Norge

en lille smule. Det symboliserer i

hvert fald broderlandet, og det er også

det der er meningen med Norskepartiet

i Søndermarken. Det er nu ved at blive

renoveret og er snart lige så smukt - og

teknisk set meget bedre - end da partiet

blev etableret i 1780’erne.

Det var dengang parken blev ændret

fra en barokhave til en romantisk landskabshave.

Her anslås stemninger ved

hjælp af symboler og stilisererede naturscenerier.

Og i Søndermarken kom

der som andre steder et norsk islæt

med nåletræer, elv, sø, bro, skovstier og

skovhytte. Man brugte et kuperet terræn

med en sø og skråning til at skabe

en illusion om et bjergområde.

Indtil den nylige renovering var partiet

forfaldent og tilgroet. De oprindelige

sigtelinier var forstyrret, og af broen

var der kun fundamenter tilbage. I

dag er sø og vandløb renset grundigt

op og uddybet samtidig med at gamle

dræn er fjernet. Der er lagt en bentonitmembran

i bunden for at holde på

vandet. Søen er ganske vist naturlig,

men de hydrologiske forhold - især forsænkningen

af Roskildevej ved siden af

- er ændret så meget at man ikke mere

kan holde på vandet uden membran.

Søen får - nu som før - vand fra to

små kildevæld. De brønde som kildevandet

opsamles i, er repareret. Fra

brøndene løber vandet i små render til

søen der også modtager overfladevand

fra det omliggende område. Søen er

delt i to hvor vandspejlskoten nærmest

skråningen er 45 cm højere end i resten

af søen. Mellem de to dele er der smalle

stryg med sten hvor vandet skal risle

hen over takket være en pumpe der cirkulerer

vandet. En del af søbredden er

udført som en stenpikning som vandet

skal stå lavt henover. Det er et ‘gummistøvleområde’

hvor børn kan vade ud

for at finde dafnier og haletudser. Endnu

er søen ikke fyldt op, og det sker

også først når vinteren går på hæld.

Hen over det ene stryg fører Norske

Bro med 136 cm gangbredde og et

spænd på ti meter. Den er genopført i

den skikkelse man ser i Johann Ernst

Christian Walters stik fra 1826 - og hvor

man også har de oprindelige konstruktionstegninger.

For at den kan holde

længe, er broen opført i egetræ - og

ikke det fyrretræ der nok blev brugt

dengang. Man overvejer i Styrelse for

Slotte og Kulturejendomme at overfladebehandle

træet, bl.a. for lettere at

kunne fjerne grafitti. En behandling

skal i givet fald harmonere med det

brun-sorte Norskehuset og det ege-

Den 14. oktober er broen endnu ikke helt

færdig, og søen ikke endnu fyldt. Broen fører

hen over stryget. I forgrunden ses membranen

med bentonit pakket ind i geotekstil.

Det bliver senere dækket af jord og planter.

Det lille billede er af Johann Walter 1826.

træsplankeværk der i øjeblikket opføres

rundt om huset.

Endnu mangler også tilplantningen

med skovfyr, rødgran, sitkagran og birk -

og slåen i bunden. Derimod er stierne allerede

etablerede. Det er smalle 60 cm

spor anlagt ved at banke 40/60 cm skærver

i bunden og fylde op med muld. Intet

i hele partiet er handicapvenligt,

men alle kan se ind i sceneriet fra de omgivende

stier. Norskehuset blev i øvrigt

renoveret i 2009 og er nu base for Frederiksberg

Kommunes Naturformidling.

Renoveringen af Norskepartiet er en

del af projekt Liv & Lys der bl.a. skal føre

Søndermarken tilbage til en mere oprindelig

romantisk landskabshave. Andre

elementer i denne proces er at genskabe

historiske bygninger og vådområder

samt den belyste motionssti der nyligt

åbnede. En væsentlig del af finansieringen

er fra fonde. Og det er Skælskør Anlægsgartnere

der har fået fornøjelsen af

en udføre første fases anlægsgartnerarbejde

- herunder Norskepartiet. sh

BAGHAVEN. Grønt Miljø bor klos op ad Frederiksberg

Have - i samme gård som slotsgartneren,

parkbetjentene og gartnerne. Det udnytter vi i en

serie med afsæt i en sag der er konkret i parken,

men har et bredere perspektiv. Vi kalder Frederiksberg

Have - og Søndermarken - for Baghaven.

Det er den for os. Og med det anonyme navn understreger

vi det almene sigte.

GRØNT MILJØ 10/2011

More magazines by this user
Similar magazines