Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Gærum

GÆ06 Gærum 3,5 0,50 Separat 91 2.009,0 0 0,0 135 2.712,2 91 4.721,2 GÆ06RU01

GÆ08 Gærum 6,1 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 GÆ04RU01

GÆ09 Gærum 4,1 0,00 Spv 28 626,0 0 0,0 135 845,1 28 1.471,1

GÆ10 Gærum 0,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

GÆ11 Gærum 1,9 0,30 Separat 56 2.800,0 0 0,0 5 140,0 56 2.940,0 GÆ04RU01 Planlagt boligområde

GÆ12 Gærum 1,7 0,30 Separat 50 2.500,0 0 0,0 5 125,0 50 2.625,0 GÆ04RU01 Planlagt boligområde

GÆ13 Gærum 3,3 0,00 Spv 50 2.500,0 84 2.100,0 5 230,0 134 4.830,0 Planlagt blandet bolig og erhverv

GÆ14 Gærum 5,1 0,50 Separat 0 0,0 257 6.425,0 5 321,3 257 6.746,3 GÆ06RU01 Planlagt erhvervsområde

Sum område: 68,3 1.527

341

1.868

38.070,0

8.525,0 41.680,8

88.275,8

Haldbjerg/Vangen

HB01 Haldbjerg/Vangen 0,3 0,00 Spv 6 136,0 0 0,0 135 183,6 6 319,6

HB02 Haldbjerg/Vangen 7,1 0,60 Separat 78 1.713,0 0 0,0 135 2.312,6 78 4.025,6 HB02RU01

HB03 Haldbjerg/Vangen 5,6 0,00 Spv 156 3.441,0 0 0,0 135 4.645,4 156 8.086,4

HB04 Haldbjerg/Vangen 4,6 0,40 Separat 169 3.721,0 0 0,0 135 5.023,4 169 8.744,4 HB04RU01

HB05 Haldbjerg/Vangen 1,6 0,30 Separat 83 1.836,0 0 0,0 135 2.478,6 83 4.314,6 HB05RU01

HB06 Haldbjerg/Vangen 0,6 0,60 Separat 2 38,0 0 0,0 135 51,3 2 89,3 R608 Øksnebjergvej 7/9 har privat

udledning til grøft

HB07 Haldbjerg/Vangen 4,9 0,00 Spv 216 4.759,0 0 0,0 135 6.424,7 216 11.183,7

HB08 Haldbjerg/Vangen 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB04RU01 Vejvand

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 19 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines