Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Haldbjerg/Vangen

HB09 Haldbjerg/Vangen 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB04RU01 Vejvand

HB10 Haldbjerg/Vangen 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 R606 Vejvand

HB11 Haldbjerg/Vangen 0,9 0,60 Separat 0 0,0 5 120,0 135 162,0 5 282,0 R610

HB12 Haldbjerg/Vangen 2,0 0,80 Separat 0 0,0 190 4.185,0 135 5.649,8 190 9.834,8 R607

HB13 Haldbjerg/Vangen 1,5 0,60 Separat 0 0,0 44 968,0 135 1.306,8 44 2.274,8 Privat Haldbjerggrøften

HB14 Haldbjerg/Vangen 0,7 0,60 Separat 43 953,0 17 375,0 135 1.792,8 60 3.120,8 HB14RU01

HB15 Haldbjerg/Vangen 3,0 0,00 Spv 91 4.550,0 0 0,0 5 227,5 91 4.777,5 Planlagt boligområde

HB16 Haldbjerg/Vangen 5,5 0,50 Separat 0 0,0 275 6.875,0 5 343,8 275 7.218,8 HB02RU01 Planlagt erhvervsområde

HB17 Haldbjerg/Vangen 0,3 0,50 Separat 0 0,0 16 400,0 5 20,0 16 420,0 R610 Planlagt erhvervsområde

HB18 Haldbjerg/Vangen 1,7 0,50 Separat 0 0,0 87 2.175,0 5 108,8 87 2.283,8 HB14RU01 Planlagt erhvervsområde

HB19 Haldbjerg/Vangen 3,5 0,00 Spv 107 5.350,0 0 0,0 5 267,5 107 5.617,5 Planlagt boligområde

HB20 Haldbjerg/Vangen 5,1 0,00 Spv 154 7.700,0 0 0,0 5 385,0 154 8.085,0 Planlagt boligområde

HB21 Haldbjerg/Vangen 0,2 0,60 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB21RU01

HB23 Haldbjerg/Vangen 5,3 0,00 Nedsiv 55 1.211,0 0 0,0 135 1.634,9 55 2.845,9 Sommerhusområder

Sum område: 54,8 1.160

634

1.794

35.408,0

15.098,0 33.018,1

83.524,1

Hvims

HV01 Hvims 1,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 168 3.714,0 135 5.013,9 168 8.727,9 Regn- og spildevand nedsives

HV02 Hvims 4,8 0,00 Nedsiv 0 0,0 79 1.742,0 135 2.351,7 79 4.093,7 Regn- og spildevand nedsives

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 20 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines