Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Kvissel

KV04 Kvissel 2,7 0,20 Fælles 54 1.187,0 0 0,0 135 1.602,5 54 2.789,5 KV03FU01

KV05 Kvissel 2,2 0,35 Fælles 64 1.415,0 4 78,0 135 2.015,6 68 3.508,6 KV05FU01

KV06 Kvissel 4,1 0,25 Separat 79 1.734,0 0 0,0 135 2.340,9 79 4.074,9 KV06RU01

KV07 Kvissel 7,9 0,30 Separat 151 3.338,0 0 0,0 135 4.506,3 151 7.844,3 KV07RU01

KV08 Kvissel 0,2 0,00 Spv 14 315,0 0 0,0 135 425,3 14 740,3

KV09 Kvissel 0,9 0,30 Fælles 21 461,0 0 0,0 135 622,4 21 1.083,4 KV09FU01

KV10 Kvissel 0,5 0,30 Separat 16 800,0 0 0,0 5 40,0 16 840,0 KV07RU01 Planlagt boligområde

KV11 Kvissel 2,4 0,00 Spv 74 3.700,0 0 0,0 5 185,0 74 3.885,0 Planlagt boligområde

KV12 Kvissel 1,8 0,00 Spv 54 2.700,0 0 0,0 5 135,0 54 2.835,0 Planlagt boligområde

KV13 Kvissel 1,1 0,00 Spv 34 1.700,0 0 0,0 5 85,0 34 1.785,0 Planlagt boligområde

KV14 Kvissel 1,4 0,00 Spv 21 1.050,0 35 875,0 5 96,3 56 2.021,3 Planlagt blandet bolig- og

erhvervsområde

KV15 Kvissel 0,8 0,00 Spv 11 550,0 19 475,0 5 51,3 30 1.076,3 Planlagt blandet bolig- og

erhvervsområde

Sum område: 40,5 1.070

58

1.128

29.492,0

1.428,0 26.337,0

57.257,0

Napstjert

NA01 Napstjert 67,6 0,00 Spv 320 7.065,0 0 0,0 135 9.537,8 320 16.602,8 Sommerhusområde

NA02 Napstjert 8,7 0,00 Spv 49 1.081,0 0 0,0 135 1.459,4 49 2.540,4

NA03 Napstjert 14,9 0,00 Nedsiv 65 1.428,0 0 0,0 135 1.927,8 65 3.355,8 Regn- og spildevand nedsives

NA04 Napstjert 8,3 0,20 Separat 84 1.680,0 0 0,0 5 84,0 84 1.764,0 NA06RU01 Planlagt sommerhusområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 24 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines