Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Voerså Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Lyngså

LY01 Lyngså 2,7 0,00 Spv 11 1.403,0 142 6.109,0 107 8.037,8 153 15.549,8

LY02 Lyngså 2,0 0,00 Spv 1 131,0 0 0,0 107 140,2 1 271,2 Regnvand nedsives

LY03 Lyngså 4,4 0,25 Separat 16 2.009,0 0 0,0 107 2.149,6 16 4.158,6 LY03RU01

LY04 Lyngså 18,1 0,25 Separat 50 6.295,0 2 93,0 107 6.835,2 52 13.223,2 LY04RU01

LY05 Lyngså 1,9 0,10 Separat 3 416,0 0 0,0 107 445,1 3 861,1 LY04RU01

LY06 Lyngså 6,6 0,15 Separat 14 1.810,0 0 0,0 107 1.936,7 14 3.746,7 LY06RU01

LY07 Lyngså 0,6 0,50 Separat 0 0,0 29 725,0 5 36,3 29 761,3 LY04RU01 Planlagt erhvervsområde

LY08 Lyngså 0,1 0,00 Spv 5 624,0 0 0,0 107 667,7 5 1.291,7

LY09 Lyngså 439,3 0,00 Nedsiv 212 26.787,0 46 1.995,0 107 30.796,7 258 59.578,7 Sommerhusområder

LY10 Lyngså 49,9 0,00 Nedsiv 5 656,0 0 0,0 107 701,9 5 1.357,9 Sommerhusområder

Sum område: 525,5 317

219

536

40.131,0

8.922,0 51.747,2

100.800,2

Madsgårdens Jorde

MJ01 Madsgårdens Jorder27,7

0,00 Spv 278 5.560,0 0 0,0 5 278,0 278 5.838,0 Planlagt sommerhusområde

Sum område: 27,7 278

0

278

5.560,0

0,0 278,0

5.838,0

Præstbro

PR01 Præstbro 0,1 0,00 Spv 1 106,0 0 0,0 107 113,4 1 219,4

PR02 Præstbro 11,1 0,30 Separat 42 5.272,0 8 336,0 107 6.000,6 50 11.608,6 PR02RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 53 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines