Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Øster Holmen

ØH02 Øster Holmen 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KV09FU01 Vejvand

Sum område: 5,7 141

3.105,0

0

0,0 4.191,8

141

7.296,8

Åsted

ÅS01 Åsted 4,1 0,00 Spv 96 2.112,0 0 0,0 135 2.851,2 96 4.963,2

ÅS02 Åsted 0,2 0,00 Spv 4 95,0 0 0,0 135 128,3 4 223,3

Sum område: 4,2 100

2.207,0

0

0,0 2.979,5

100

5.186,5

Elling

EL24 Elling 2,0 0,30 Separat 62 3.100,0 0 0,0 5 155,0 62 3.255,0 EL10RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 2,0 62

3.100,0

0

0,0 155,0

62

3.255,0

Frederikshavn

FK24 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 0 0,0 2 50,0 5 2,5 2 52,5 Planlagt område til offentlige

formål (fælleshus

kolonihaveforening)

Sum område: 0,0 0

2

2

0,0

50,0 2,5

52,5

Frederikshavn

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 30 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines