Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skagen

SK62 Skagen 4,7 0,00 Spv 10 116,0 0 0,0 148 171,7 10 287,7

SK63 Skagen 5,4 0,00 Spv 10 115,0 0 0,0 148 170,2 10 285,2

SK64 Skagen 4,4 0,60 Separat 45 900,0 0 0,0 5 45,0 45 945,0 SK83RU01 Planlagt fritidsområde

SK65 Skagen 3,4 0,40 Separat 103 5.150,0 0 0,0 5 257,5 103 5.407,5 SK83RU01 Planlagt boligområde

SK66 Skagen 19,1 0,50 Separat 0 0,0 961 24.025,0 5 1.201,3 961 25.226,3 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde

SK67 Skagen 2,6 0,00 Spv 80 4.000,0 0 0,0 5 200,0 80 4.200,0 Planlagt boligområde

SK68 Skagen 10,7 0,00 Spv 323 16.150,0 0 0,0 5 807,5 323 16.957,5 Planlagt boligområde

SK69 Skagen 17,8 0,30 Separat 269 13.450,0 448 11.200,0 5 1.232,5 717 25.882,5 SK83RU01 Planlagt boligområde og planlagt

erhvervsområde

SK70 Skagen 3,6 0,30 Separat 107 5.350,0 0 0,0 5 267,5 107 5.617,5 SK83RU01 Planlagt boligområde

SK71 Skagen 0,1 0,30 Fæl Pri 7 89,0 0 0,0 148 131,7 7 220,7 SK01FU01

SK72 Skagen 0,3 0,00 Spv Pri 27 323,0 0 0,0 148 478,0 27 801,0

SK73 Skagen 1,2 0,00 Spv Pri 59 709,0 0 0,0 148 1.049,3 59 1.758,3

SK74 Skagen 0,2 0,30 Separat 28 337,0 0 0,0 148 498,8 28 835,8 SK01FU01

SK75 Skagen 0,2 0,00 Spv 13 152,0 0 0,0 148 225,0 13 377,0

SK78 Skagen 8,2 0,25 Separat 480 5.767,0 0 0,0 148 8.535,2 480 14.302,2 SK34RU01

SK80 Skagen 1,3 0,40 Separat 40 2.000,0 0 0,0 5 100,0 40 2.100,0 SK34RU01 Planlagt boligområde

SK81 Skagen 1,3 0,40 Separat 40 2.000,0 0 0,0 5 100,0 40 2.100,0 SK34RU01 Planlagt boligområde

SK82 Skagen 0,5 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK83RU01

SK83 Skagen 4,8 0,50 Separat 0 0,0 508 6.096,0 148 9.022,1 508 15.118,1 SK83RU01

SK84 Skagen 14,8 0,50 Separat 0 0,0 744 18.600,0 5 930,0 744 19.530,0 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 38 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines