Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Strandby

ST28 Strandby 0,9 0,70 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Nordlig

ST29 Strandby 8,6 0,00 Spv 78 1.716,0 0 0,0 135 2.316,6 78 4.032,6

ST30 Strandby 1,5 0,00 Spv 10 231,0 0 0,0 135 311,9 10 542,9

ST31 Strandby 1,0 0,50 Separat 0 0,0 51 1.275,0 5 63,8 51 1.338,8 Privat

Strandbyhedegrøften

Planlagt område til offentlige

formål

ST32 Strandby 15,2 0,50 Separat 0 0,0 765 19.125,0 5 956,3 765 20.081,3 ST16RU01 Planlagt erhvervsområde

ST33 Strandby 1,2 0,00 Spv 38 1.900,0 0 0,0 5 95,0 38 1.995,0 Planlagt boligområde

ST34 Strandby 6,5 0,30 Separat 197 9.850,0 0 0,0 5 492,5 197 10.342,5 ST21RU01 Planlagt boligområde

ST35 Strandby 231,9 0,00 Nedsiv 2.330 46.600,0 0 0,0 5 2.330,0 2.330 48.930,0 Sommerhusområde

ST36 Strandby 4,2 0,70 Spv Pri 93 663,0 6 134,0 135 1.076,0 99 1.873,0

ST37 Strandby 35,4 0,00 Nedsiv 356 7.120,0 0 0,0 5 356,0 356 7.476,0 Sommerhusområde

Sum område: 431,9 7.436

2.193

9.629

163.778,0

50.904,0 177.182,2

391.864,2

Vrangbæk

VR01 Vrangbæk 3,2 0,00 Spv 49 1.078,0 0 0,0 135 1.455,3 49 2.533,3

Sum område: 3,2 49

0

49

1.078,0

0,0 1.455,3

2.533,3

Øster Holmen

ØH01 Øster Holmen 5,4 0,00 Spv 141 3.105,0 0 0,0 135 4.191,8 141 7.296,8

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 29 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines