Views
1 week ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

4) Hoạt động luyenj

4) Hoạt động luyenj tập: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu 1:Cho 0,07 mol Cu vào dd chứa 0,03 mol H 2 SO 4 loãng và 0,1 mol HNO 3 thu được V lít khí NO (đktc). Giá trị của V là: A. 1,12 B. 0,56 C. 0,896 D. 0,672 Câu 2:Thực hiện hai thí nghiêm sau: TN1: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO 3 1M thoát ra V 1 lit NO TN2: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5M thấy thoát ra V 2 lit NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích đo ở cùng điều kiện. quan hệ giữa V 1 và V 2 là: A. V 2 = V 1 B. V 2 = V 1 C. V 2 = 2,5V 1 D. V 2 = 1,5V 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ngµy th¸ng 12 n¨m 2017 TiÕt 18:luyÖn tËp (HỢP KIM) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ hợp kim díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ hợp kim ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ hợp kim . III- Phương pháp: vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm IV-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động: Câu hỏi: hợp kim là gì? Nêu ví dụ về hợp kim mà em thường gặp trong đời sống 3) Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Bài 1: Hòa tan hết 17,6g hợp kim Fe- Cu bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, đun nóng thì thấy thoát ra 8,96 lít một chất khí duy nhất ở đktc. Tính % khối lượng của hợp kim? +Lập PT khối lượng của hỗn hợp: 56nFe + 64nCu = 17,6. +Lập PT thăng bằng e: 3nFe + 2nCu= 2nSO 2 . +Giải hệ PT suy ra số mol của Fe, Cu. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ +Tính % khối lượng của hỗn hợp. Bài 2: Cho m gam hợp kim Al-Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí ở đktc. Cũng cho m gam hợp kim trên tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thì thu được 8,96 lít khí NO +Khi tác dụng với dung dịch HCl thì chỉ có Al tác dụng. nAl = 2/3nH 2 . +Khi tác dụng với dung dịch HNO 3 thì cả 2 cùng tác dụng. 3nAl + 2nCu = 3nNO. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ (đktc). Tính m? +Tính số mol của Al, Cu suy ra khối lượng m. Bài 3: Có một loại hợp kim Zn-Cu. Trong hợp kim, cứ 7 mol Zn thì có 3 mol Cu. Tính % khối lượng của hợp kim? + % mCu= 3.64.100%/ 3.64+7.65= +% mZn=100%-% mCu. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ Bài 4: Cho 17,4 gam một loại hợp kim Al-Fe-Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 8,96 lít khí (đktc) và 6,4g chất rắn không tan. Tính % khối lượng của hợp kim? +Kim loại không tan là Cu. Khối lượng của Cu là 6,4g. +Lập Pt khối lượng 64nCu + 56nFe+ 27nAl=17,4. +Lập pt thăng bằng e: 3nAl + 2nFe = Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ 2nH 2 . +Giải hệ pt tìm số mol từng kim loại. +Tính % khối lượng của hợp kim. 4) Hoạt động luyện tập: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA