Views
5 days ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Tiết 20: LUYỆN

Tiết 20: LUYỆN TẬP: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế kim loại và các phương pháp điều chế kim loại. 2. Kĩ năng: Kĩ năng tính toán lượng kim loại điều chế theo các phương pháp hoặc các đại lượng có liên quan. 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, chủ động tích cực trong quá trình lĩnh hội tri thức II. CHUẨN BỊ: + Gv: hệ thống câu hỏi và bài tập + HS: ôn tập các phương pháp điều chế kim loại III. PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp gợi mở, thảo luận cặp đôi, thảo luận nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: 1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện. 2. hoạt động khởi động: Câu hỏi: hãy nêu các phương pháp điều chế kim loại và phạm vi áp dụng cử mỗi phương pháp 3. hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA NĂN HỌC SINH G LỰC Hoạt động 1: thảo luận cặp đôi Câu 1: B Năng Câu 2: A lực Phiếu học tập 1: Câu 3: D giao Câu 1: Cho luồng khí H 2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe 2 O 3 , ZnO, Câu 4: B tiếp, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là Câu 5: B năng A. Cu, Fe, Zn, Mg. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. Câu 6: A lực giải C. Cu, FeO, ZnO, MgO. D. Cu, Fe, Zn, MgO. Câu 2: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2 O 3 , MgO, Fe 3 O 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm A. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu. C. MgO, Fe 3 O 4 , Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. Câu 3: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Ca. B. K. C. Mg. D. Cu. Câu 4: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là A. KOH, O và HCl 2 B. KOH, H và Cl 2 2 C. K và Cl 2 D. K, H và Cl 2 2 Câu 5:Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì: quyết vấn đề DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. ở cực dương xảy ra qtrinh oxi hóa ion Na + và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl - . B. ở cực âm xảy ra quá trình khử H 2 O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa Cl - . C. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa H 2 O và ở cực dương xả ra quá trình khử ion Cl - . D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na + và ở cực dương xảy ra qtrình oxi hóa ion Cl - . Câu 6: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là: A. Ni, Cu, Ag. B. Li, Ag, Sn. C. Ca, Zn, Cu. D. Al, Fe, Cr. Hoạt động 2: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Câu 1:Điện phân 500 ml dung dịch CuSO 4 0,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là: A. 3,36 lít B. 1,12 lít C. 0,56 lít D. 2,24 lít Câu 2:Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO 4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là A. 2,240 lít. B. 2,912 lít. C. 1,792 lít. D. 1,344 lít. Hoạt động 2: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Điện phân dung dịch CuCl2với điện cựctrơ, sau một thời gian thuđược 0,32 gamCu ở catôt vàmộtlượngkhíXởanôt.HấpthụhoàntoànlượngkhíXtrênvào200mldungdịch NaOH(ởnhiệt độthường).Sauphảnứng,nồngđộNaOHcònlạilà0,05M(giảthiếtthểtíchdungdị chkhôngthay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là: A. 0,15M.B. 0,2M. C.0,1M. D. 0,05M. Câu 1: Số mol CuSO 4 : 0,1 mol Số mol Cu = 0,05mol Cu → Cu 2+ + 2e 0,05→ 0,1 2H 2 O → O 2 + 4H + + 4e x→ 4xmol 4x = 0,1 → x = 0,025 mol Thể tích khí thoát ra ở anot là: 0,56 lit Câu 2: ở anot: Cl - → Cl 2 + 2e 0,12→ 0,24 mol Áp dụng công thức Faraday: Số mol electron trao đổi trong thời gian 9650 là: n e = 0,2 mol < 0,24 vậy khí thoát ra ở anot là clo số mol clo là: 0,1 mol thể tích khí thoát ra: 2,24 lit đpdd CuCl 2 Cu + Cl 2 0,005 0,005→ Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O Năng lực tính toán, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác Năng lực tính toán, năng lực giải qyết vấn DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh