Kuljetus & Logistiikka 2 / 2020

tohonka
  • No tags were found...

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Yritysten hätä liiketoiminnan jatkuvuudesta

on jatkuvasti esillä

tilannekuvatietoa kerätessä.

– Meille tulee usein pyyntöjä ja

esityksiä yritysten taloudellisen

ahdingon parantamiseksi, eikä

meillä ole perusteita eikä roolia

vastata niihin. Päätöksiä tehdään

poliittisella tasolla. Näissä tilanteissa

välitämme pyyntöjä eteenpäin

huoltovarmuusorganisaatiossa,

Savisaari kuvailee.

Laajuus yllätti

Huoltovarmuusorganisaatiossa on

harjoiteltu ja tehty suunnitelmia

pandemian varalta jo sika- ja lintuinfluenssan

ajoista.

– Myös ne vaikuttavat työvoiman

saatavuuteen ja hygieniavaatimuksiin,

mutta eivät samalla tavalla

kuin korona. Nyt ihmiset

yritetään pitää kaukana toisistaan,

on etätyötä ja matkustuskieltoja

maan sisällä, Orre pohtii.

Koronan kaltainen globaali ilmiö

tulikin varautumisesta huolimatta

yllätyksenä. Normaalisti on korostettu

toiminnan jatkuvuuden mekanismeja

yritysten sisällä, mutta

maailmanlaajuinen logistiikan

alasajo ylitti kaikki skenaariot.

Ohjeistukset tarkemmiksi

Kun logistiikan kriisitilanteen ohjeistusta

on päästy soveltamaan

käytäntöön, siinä on havaittu heikkouksia.

Osa ongelmista on tullut

esiin tilannekuvan kokoamisessa.

– Olemme tehneet merkittäviä

toimia yhdessä logistiikan toimialaliittojen,

viranomaisten ja yritysten

kanssa esimerkiksi logistiikan

kuljetus- ja huoltohenkilöstön

kulkemiseen liittyvien ohjeiden

tulkintojen ja jopa EU-suositusten

vastaisten virheellisyyksien korjaamiseksi

niin meillä kuin muualla

Euroopassa, Savisaari ja Orre

toteavat.

Liikkumisrajoitusten kiristyessä on

kansallisestikin esitetty viranomaisille

ohjeistuksen sanamuotojen

täsmentämistä sekä tarpeesta tiedottaa

rajoilla tavallisten matkustajien

ja logistiikkahenkilöstön erilaisista

oikeuksista maahantuloon.

– Ongelmat liittyvät esimerkiksi

alushenkilöstön miehistönvaihtoihin

ja alusten huolto- ja korjaushenkilöstön

kulkemiseen liittyviin

matkoihin.

– Ohjeistuksia on myös jouduttu

tarkentamaan muun muassa alushenkilöstön

ja sataman henkilöstön

välisen kanssakäymisen ja alusten

luotsauksen osalta.

Kaiken tarkoituksena on varmistaa

tavaraliikenteen kulku ja samalla

välttää logistiikan henkilöstön altistuminen

koronalle, mikä aiheuttaisi

katkoksia toimitusketjuihin.

Kyösti Orre arvioi koronakriisin

yhden tärkeimmän opin varautumisessa

olevan juuri yhtenevien

ohjeiden tärkeys.

Iso opetus on ollut myös se, miten

totaalisesti ja globaalisti pandemia

voi vaikuttaa kaikkiin yhteiskuntiin

ja lähes kaikkeen toimintaan.

Varautuminen tämän kaltaiseen

kriisiin on hyvin vaikeaa.

– Enimmät opit saadaan vasta kriisin

jälkeen, kun toimiamme analysoidaan.

Silloin arvioidaan tehdyt

ratkaisut, ja se miten estetään nyt

tehtyjen mahdollisten väärien ratkaisujen

uusiminen.

Mekanismit, joiden kuviteltiin

esimerkiksi varmistavan Itämeren

alueen merikuljetuksia, eivät toimineetkaan

odotetusti, kun koko logistinen

ketju hiipui kuljetettavien

matkustajien ja tavaran puuttuessa.

– Kriisi on osoittanut, että varautumisen

taso, jota pidimme hyvänä,

ei olekaan toimiva ja riittävä tässä

tilanteessa. Olemme joutuneet

logistiikassa hyvin nopeasti uusiin

työskentely-, hankinta-, yhteydenpito-,

kuljetus- ja liikkumistapoihin,

Juha Savisaari sanoo.

– Lisäksi kaikessa on läsnä huoli

omaan, työtovereiden ja läheisten

terveyteen liittyvistä asioista.

Varautumista maalla, merellä ja ilmassa

Ilmailu- ja rautatiealan yrityksillä on kansalliseen lainsäädäntöön

perustuva varautumisvelvoite.

Maaliikenteen suurimmat tavara- ja henkilökuljetusyritykset (yli

15 ajoneuvoa) tulivat varautumisvelvoitteen piiriin viime vuonna.

Logistiikka-alan huoltovarmuutta koordinoivat Huoltovarmuuskeskuksen

infrastruktuuriosasto, huoltovarmuusorganisaation

logistiikkasektori sekä Maa-, Vesi- ja Ilmakuljetuspoolit. Varautumisen

tavoitteena on turvata yhteiskunnan elintärkeät liikenne- ja

logistiikkapalvelut normaalioloissa, vakavissa häiriötilanteissa ja

poikkeusoloissa.

19

More magazines by this user
Similar magazines